– Helt ufattelig det som har hendt

– Våre tanker går særlig til guttens familie som har opplevd det forferdelige å miste et barn. Men vi vet at ulykken også vil berøre både elever, foresatte og ansatte framover, sier Anne Britt Skaar, rektor ved Vikersund skole.