At det i utgangspunktet ble «glemt» at et stort omsorgssenter trenger parkering, er jo i seg selv en flau affære.

Men, når det nå først har blitt slik, at andre områder må tas i bruk til parkeringsplass, så må de som skal bestemme sted for dette, virkelig sette seg inn i hvordan plasseringen av parkeringsplassen vil virke inn på hverdagen til alle mennesker, både de mennesker som har direkte tilknytning til omsorgssenteret, enten de jobber der, bor der eller er pårørende. Og det må også tas hensyn til oss som bor i Heradsbygda.

Det er veldig bra at rådmann og politikere i Ringerike har skrinlagt området ved Heradsbygda stadion. Det er et totalt uegnet sted å legge en stor parkeringsplass, som medføre stor trafikk både med biler og fotgjengere. Men det er da virkelig ikke noe bedre alternativ, slik det nå er foreslått, å legge parkeringsplassen ved Coop.

– Langt å gå

Å parkere ved Coop, for å gå over en kilometer i virkelig bratte motbakker for å komme til jobb, kan ikke bli annet enn stressende for de av de ansatte, som har barnehagebarn som først skal leveres i barnehage. Eller for de ansatte som bor langt unna, og har langt å kjøre, før de må begynne å gå over en kilometer før de er på plass på jobben.

Det tar fra 10 til 15 minutter å gå den strekningen på sommeren, og enda lengre tid på vinteren, når det er mørkt, snø og ofte veldig glatt. Jeg vet dette, for jeg jobbet selv på Norderhovhjemmet i 18 år, og gikk denne strekningen til jobb, både sommer og vinter. Men jeg gikk denne strekningen fordi jeg bor i området, og jeg hadde ikke stressfaktoren med at jeg skulle levere barn i barnehage, eller kjøre langt før jeg kunne begynne å gå strekningen. Men strekningen er krevende i seg selv, fordi den er så bratt.

– Bratte bakker

En annen sak: De som skal bo på omsorgssenteret har også familie og venner. Familie og venner, som kanskje er eldre, og som kanskje fortsatt kan kjøre bil, men som vil få store problemer med å gå de bratte bakkene fra Coop, både opp og ned, til og fra omsorgssenteret. For dere som ikke kjenner området: Vi snakker ikke om lett stigning i terrenget, det er virkelig bratte bakker, som er utfordrende å gå, både sommer og vinter, – varmt om sommeren, glatt og mørkt om vinteren.

Et argument som også er viktig: Der det nå vurderes parkering ved Coop, er et friluftsområde for folk som bor i Heradsbygda. Her lekes det, her spilles det fotball, og her akes det på vinteren. Slik har det vært i flere tiår. I tillegg blir det vel slik at beboere i Heradsbygda skal måtte bøte for den feilen som er gjort i prosjektet med omsorgssenteret, med å miste deler av hagene sine.

For det må vel være det som skal til, hvis det skal bygges gangvei som går hele veien fra Coop til omsorgssenteret. Det vil måtte tas områder fra hager til en rekke eiendommer.

Og da spør jeg:

  • Er det riktig at beboere i Heradsbygda skal svi for denne feilen som ansvarlige for prosjekteringen av omsorgssenteret har gjort? Nei, det er det ikke.
  • Er det riktig at de som jobber ved omsorgssenteret skal få en superstressa hverdag, fordi de må parkere over en kilometer unna sin arbeidspalass, for å gå i bratte motbakker i et kvarter? Nei!
  • Er det riktig at de som bor på omsorgssenteret, kanskje ikke får besøk av familie og venner, fordi veien fra parkeringen blir for krevende å gå. Nei!

– Bruk dyrket mark

Mitt forslag er at kommunen kjøper opp dyrket mark bak Heradsbygdaveien 25, opp mot Oppen gård, og bygger parkeringen her. Her går det allerede en trygg gangvei, i lett terreng, hele veien ned til omsorgssenteret.

Her vil ingen hager eller friluftsområder bli berørt.

Kommunen og prosjektansvarlige har gjort en feil. Denne feilen kan ikke rettes opp på en fullt tilfredsstillende måte for noen i det hele tatt, men de ansvarlige bør rette opp feilen så godt det lar seg gjøre: De må sammen bestemme at parkeringen skal ligge slik til, at det går utover minst mulig mennesker, mennesker som er beboere både på omsorgssenteret og ellers i bygda, samt de mennesker som skal jobbe på omsorgssenteret, og familie og venner av de menneskene som skal bo på omsorgssenteret.

Jeg ber rådmannen og politikere om å vurdere mitt forslag seriøst, for det må da være bedre å kjøpe en liten flekk med dyrket mark, som ligger i vettug avstand i et lett terreng å gå, ned og opp til omsorgssenteret? Det må da også være en fordel å bygge parkeringsplassen på et sted hvor gangvei allerede finnes, helt fram til omsorgssenteret? Det må da være bedre å gjøre om en lapp med åker, og gjøre det om til asfalt, enn å ta fra folk som ikke har noe skyld i denne flausen, både kjære friluftsområder og høyt elskede, vakre og velstelte hager?