De politiske sakene så langt i valgkampen har dreid seg lite om helsepolitikken innen Ringerike. Ganske merkelig, ettersom helse og omsorg klart peker seg ut som utfordring nr. 1 på Helsepolitisk barometer, som er en spørreundersøkelse på landsbasis som Kantar TNS nylig står bak. Over halvparten av mer enn 2000 personer svarer at helsepolitikken er viktigst.

Dette er ikke overraskende for meg. Alle som er syke, mener at de har krav på helsehjelp for å bli friske. Det samme gjelder eldreomsorgen. De det angår, er svært opptatt av at sine nærmeste får en så god alderdom som mulig og at kommunen sørger for dette.

Utfordringene innen helse og omsorg øker for hvert år som går. Flere blir eldre i dagens samfunn. Det betyr økt hjelp fra kommunen, uansett om de bor hjemme eller i kommunal institusjon. Sykepleiermangelen er stor og kompetansen må bedres. Aldersdemens er økende. Det er derfor beklagelig at posisjonen ikke budsjetterer realistisk.

Ringerike FrP har i de siste årene plusset på helsebudsjettet, men fått bare sine egne stemmer i budsjettbehandlingen. Området har vært underbudsjettert i mange år, og nå er det på tide at flertallspartiene ser alvoret i eldreomsorgen. Ansatte har hektiske arbeidsdager og føler underbemanningen på kroppen. Minimal bemanning er den største årsaken til altfor høyt sykefravær.

Folk er først og fremst opptatt av bemanningen og kvaliteten på de grunnleggende omsorgstjenestene. Det er utvilsomt også rom for forbedringer innen rehabilitering/habilitering og psykisk helse. Jeg tror brukerne er mindre opptatt av hvem som leverer tjenestene. Det er kvaliteten som teller.

I valgkampen ser jeg at Arbeiderpartiet kom med lovnader om økt antall sykehjemsplasser. Det har de lovet mange ganger før uten at det har blitt en realitet. Valgflesk denne gangen også?