Vi vet at selve forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere.

Vi vet også at økt kompetanse gir bedre tjenester og fornøyde brukere. Siden 2017 har sektoren hatt en strategisk og bevist satsing på videreutdanninger.

LES OGSÅ: Hva er god eldreomsorg? | Unni Carlsen (H)

Nasjonale føringer

Regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten for 2025 gir føringer for arbeidet.

Kompetansestyring hjelper oss til å kunne sette interne mål, definere oppgaver og aktiviteter for å oppfylle målene, måle resultater mot målene og bruke informasjonen til å utvikle og forbedre kompetansestyringen.

Avslutning og utdeling av vitnemål

16. juni ble det arrangert avslutning med utdeling av vitnemål for kullet som har tatt videreutdanningen.

De som deltok, i tillegg til studentene, veiledere og ledere, var rektor ved fagskolen Aldring og helse Signe Baksaas Gjelstad, lærer Janne Johansen og Sigrid Bergseth, Viken fylkeskommune.

Les også

Bestemor skal få velge hvor hun vil bo | Unni Carlsen (H)

Studentene startet studiene for snart to år siden, høsten 2020, midt i pandemien. Et studiet som kom i gang i samarbeid med fagskolen Aldring og helse. All undervisning har foregått i Hønefoss.

Kompetanse innen demens og alderspsykiatri er etterspurt av politikerne våre. Nasjonalt sett øker pasientgruppen. Viktigere og viktigere at ansatte har kompetanse innen område. Heldigvis mye forskning, stort fokus og ny kunnskap.

Ringerike hadde ifølge demenskartet:

 • 2020 673 personer
 • 2030 908 personer
 • 2040 1.229 personer
 • 2050 1.465 personer

Tusen takk til

 • Veiledere som har stilt opp og bistått i gode, faglige dialog og oppgaver
 • Avdelingsledere som har til rettelagt for fri til studier, eksamener og fravær til demensdagene
 • Rektor Signe og lærer Janne som har gjort en super jobb ved å tilrettelegge for utdanningen på Ringerike, og som har motivert og inspirert innen fagområdet.
 • OG Tusen takk til alle dere som vågde å ta fatt på studiet i tillegg til travle dager på jobb og sikkert i hjemmet. Vet at dere også har bidratt til å øke fokus på personer med demens på egen arbeidsplass og at dere sikkert vil gjøre det resten av deres yrkeskarriere.
 • Vi i helse og omsorg er stolte av å se at det ble så mange som ønsket studiet. At så mange av våre tapre helsefagarbeidere/hjelpepleiere har forstått at personer med demens også trenger spesialkompetanse.
 • Flere av dere er med i sektorens demensnettverk, som demenskoordinator Aina Bakke leder. På den måten skal dere fortsatt dele av ny kompetanse og det dere lære heretter.
 • Vi vet at mange av dere har et stort hjerte for personer med demens og deres pårørende. Vit av dere med deres kompetanse gjør en stor forskjell i kommunen vår; for pasienter og deres pårørende i mange tiår framover.

Så det er mange som vil kunne glede seg over at nettopp dere finnes! Tusen takk til hver og en av dere 25.
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/helse/aktuelt/helse-og-omsorg-satser-pa-kompetanse/