Gå til sidens hovedinnhold

Heller småby med historisk sjarm enn historieløs storby i miniatyr | Bjørn Aage Seem Holmen

– Da samboeren og jeg tok med familien og flyttet til Haugsbygd for 5–6 år siden, var det for å få bedre plass og for å bo i landlige omgivelser.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyhuset i fossen vil bli stående som et vulgært fallossymbol over den en gang historierike, hyggelige småbyen som mistet sin identitet.

Et endelig klarsignal for prosjektet har så store konsekvenser for Hønefoss’ fremtid at de avgjørende politiske beslutningene bør utsettes. Dette haster på ingen måte.

«Det som synes å være en vel regissert protestaksjon fyller jevnlig Facebook og lokalavisas spalter», skriver Ivar Gunnar Lia i et innlegg i Ringerikes Blad.

Banen i fare?

Ringeriksbanen står angivelig i fare om denne skyskraperen i byens origo ikke reises. Ham om det. Hvis noe skal kalles aksjonistisk er det heller skremselspropagandaen som fremsettes i Lias innlegg.

Jeg verdsetter for øvrig ovennevnte «aksjonsgruppes» initiativ, men bare så det er klart; jeg skriver for egen regning. Som innflytter med hjerte for Hønefoss.

LES OGSÅ: Kan sette FRE16 på spill | Ivar Gunnar Lia

Da samboeren og jeg tok med familien og flyttet til Haugsbygd for 5-6 år siden, var det for å få bedre plass og for å bo i landlige omgivelser. En ganske standard beslutning for en småbarnsfamilie som vil vekk fra leilighetskaoset i hovedstaden. Samtidig nærme nok til fortsatt å kunne ta del i jobbmarkedet der.

Historikk, byggverk og friluftsområder

Hvorfor det ble akkurat Ringerike på oss, og ikke et av de andre områdene i Oslo-regionen? Svaret er Hønefoss. Med historikk, byggverk og friluftsområder det er lett å bli glad i.

En by som skiller seg vesentlig ut fra andre «satelittbyer» til Oslo nettopp på grunn av sin egenart og sjel. En skulle tro at dette var kvaliteter byens beslutningstakere ville opprettholde og bevare, til glede for både besøkende, nåværende og fremtidige innbyggere.

Les også

Et ensomt høyhus | Tor Arne Johnsen

Så feil kan man ta. Siden vi flyttet hit har det fra brannruinene til den gamle, ærverdige kirken reist seg en gedigen skateboardrampe.

Skoler lagt ned

Hønefoss og Eikli skole er lagt ned og står der øde i eskalerende forfall. Brutorget er plombert med et samtidstypisk, grått leilighetskompleks i glass og betong. Og nå er planen at byens hovedkjennemerke – fasadebuene til gamle Hønefoss Brug – skal omsluttes av en boks som mest av alt minner om kråkeslottet fra Beijing-OL i 2008.

Selve kronen på verket blir kolossen i fossen. I glass og betong, den også, naturligvis. Denne vil sperre ytterligere for utsikten mot og fra byens flotteste monument – Begna bru.

Det hele skal så omsluttes av en rekke grå glass- og betongblokker som vil stenge elvebredden ute fra bybildet.

Etteraper Oslo

Med dette vil Hønefoss føye seg inn i den lange rekken av småbyer som tror at løsningen på å tiltrekke seg innbyggere og arbeidsplasser er å etterape Oslos feilslåtte bytutviklingsprosjekter. Jeg har vanskelig for å forstå logikken i dette, og mener byen fortjener bedre.

LES OGSÅ: Det blåser motvind mot høyhus | Arne S. Sørland

En vesentlig del av den forventede befolkningsveksten i regionen vil være familier i samme situasjon som vi var da vi flyttet hit.

Jeg har svært liten tro på at det er Bjørvika eller Nydalen i miniatyr de ønsker seg. De som vil ha det, blir jo heller værende i Oslo.

Kommentarer til denne saken