For noen uker siden hadde jeg et leserinnlegg i Ringerikes Blad med overskriften «Hvorfor har vi behov for høyblokker med seks etasjer på Sundvollen?».

Mitt formål med dette spørsmålet var å få dere til å tenke etter når det gjelder ulike forhold knyttet til bolig- og tettstedsutvikling på Sundvollen.

LES OGSÅ: Naboer fikk munnkurv i høyblokk-strid: – De har manipulert et eller annet, hevder utbygger

Bør ikke det som skal bygges nytt på Sundvollen ses som en del av en helhet? Det for å kunne videreføre de bevaringsverdige egenskapene knyttet til dette tettstedet.

Bør vi ikke være like opptatt av det stedet huset skal bygges på, som av huset i seg selv?

Fellesskapets opplevelse

Ved å betrakte bygninger som separate objekter og ikke som en del av en «helhet» kan vi risikere tap av stedets særpreg. Kommunen og de aktuelle utbyggerne bør lytte til «fellesskapets opplevelse av fortetting». Det er i deres bomiljø det skal skje.

Trangboddhet og mørke bakgårder bidrar verken til at folk blir boende eller til å forsterke Sundvollens identitet.

Les også

Munnkurv er aldri en god løsning | Øyvind Lien

Høye hus på små flater er ikke et særpreg ved Sundvollen til nå. Inntil 10 individer pr. dekar bør kanskje bli et mål for bolig- og tettstedsutvikling i vår kommune?

Før det er vedtatt en helhetlig og samordnet plan for bolig- og tettstedsutvikling på Sundvollen bør vi ikke ta endelig stilling til utbygging av enkeltstående prosjekter.

Bygdekultur – ikke bykultur

Spredt, landlig boligstruktur gir Hole et «bygdepreg». Vi har ingen «bykultur» i kommunen vår. Har vi behov for å oppleve den «urbane kulturen» så er den bare et steinkast unna.

De som har bodd seg til på Sundvollen, bor der fordi de er blitt «venner med stedets egenskaper». De lever ut «drømmene» sine i familien, med venner og i frivillige organisasjoner. Nærheten til naturen gir grunnlag for rekreasjon. Livsglede uttrykt gjennom egenaktivitet og omgivelser der stillheten er lett å finne.

Det er ikke bare rasjonelle begrunnelser for å bo her. Det har noe med beliggenheten, naturen, folkene, institusjonene og kulturen som gjør at vi trives og blir boende i kommunen vår.

Hole kommunes oppdrag er å tilrettelegge for utvikling av et trygt, framtidsrettet og miljøvennlig lokalsamfunn på Sundvollen. Er åpenhet, romslighet, utsikt, sol og lys av særlig betydning for dere som bor på Sundvollen i dag? Er svaret ja. Da bør vi være opptatt av å ta vare på disse kvalitetene når det skal bygges noe nytt her.

En samordnet plan

Kommunestyrets vurderinger og prioriteringer knyttet til «bolig- og tettstedsutvikling på Sundvollen» bør bygge på en helhetlig og samordnet plan for utbygging. En plan som gir grunnlag for samordning byggenes formål, arealer og ressurser til infrastruktur. Her vil statens framtidige engasjement i utviklingen av Sundvollen som jernbanestasjon ha avgjørende betydning.

Men før vi setter spaden i jorda for de store nyskapende boligprosjektene bør vi vite om det blir noen jernbane eller ikke. Uten penger til banen er det ikke grunnlag for en storstilt utbygging.

Til nå har vi bare en drøm om framtiden.