Piper: Eskild Mamme med noen få av pipene som skal i Jevnakers orgel. Det blir 1.458 totalt.
Anne Gro Christensen

Å bygge et orgel

Det gamle orgelet i Jevnaker kirke er mer enn modent for utskifting. Etter flere år, mange støttekonserter og intens innsamlingsinnsats har orgelkomiteen endelig fått lønn for strevet.
Publisert