– For tiden jobber vi med å finne lokaler til skolen, sier de, og avslører at de har en ønskeplassering for den nye skolen.

– Åsbygda ligger geografisk midt i området vi ønsker å rekruttere elever fra, og der er det en ledig skolebygning.

Planen er nemlig å lage en internasjonal skole for elever fra Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner. I Åsbygda blir det ikke veldig stor forskjell på kjøretiden fra Sundvollen og fra Gran.

– Vi har søkt om å kunne ta imot opptil 230 elever på sikt, og ønsker å finne ut raskest mulig hvor mange vi kan planlegge en oppstart for, sier Agnar Hannisdal.

– Dersom vi skulle ende opp i Åsbygda, innebærer det en totalrenovering av skolebygningen.

Tilbud til alle

På en internasjonal skole vil det meste av undervisningen foregå på engelsk. Men skolegründerne forsikrer om at elevene som starter opp høsten 2020 ikke trenger å være engelskkyndige.

– De skal kunne gå rett inn, enten det er snakk om første- eller fjerdeklassinger, understreker de.

– Skolen skal være et tilbud til alle. Man trenger ikke komme fra noe annet land for å gå på internasjonal skole. På Gjøvik har 60 prosent av elevene norsk bakgrunn. Da man kom til november, kunne alle elevene skrive gode setninger på engelsk, forteller de.

Den internasjonale skolen vil følge en anerkjent internasjonal læreplan, inkludert de tilleggskravene som stilles fra den norske staten. Norskundervisningen vil naturlig nok ikke skje på engelsk, og deler av matematikkundervisningen vil også være på norsk.

LES OGSÅ: Henda i været for Benterud skole!

Har sendt søknad

Navnet på skolen blir Discovery International School. Navnet skal være med på å illustrere hvordan elevene vil oppleve skoledagen.

– Formålet er å drive internasjonal skole og SFO i henhold til friskoleloven.

Søknad til Utdanningsdirektoratet ble sendt 31. januar i år, og det er der avgjørelsen til slutt blir tatt. Ringerike kommune har fått saksdokumentene, og har anledning til å komme med en høringsuttalelse. Den må kommunen komme med i løpet av tre måneder, før direktoratet så tar sin avgjørelse. Vanligvis skjer dette innen ett år etter at søknaden ble sendt. Dermed er oppstart høsten 2020 fullt mulig.

Heidi Jo og Agnar Hannisdal forteller at de jobber for å få fylle betingelsene for å bli en IB-skole. IB står for «international baccalauréat», og betegner en internasjonalt godkjent læreplan. Lærerne som skal jobbe ved skolen skal være godkjente IB-lærere, med engelsk som morsmål.

Elevene vil få utlevert iPad som kan brukes til skolearbeid hjemme. Ved hjelp av den skal lærerne kunne se hvordan elevene jobber, og gi best mulig tilpasset oppfølging ut fra dette.

LES OGSÅ: Dette kan bli fremtidens Hønefoss skole: – Utrolig mange muligheter

Musikk og kroppsøving

Andre steder i Norge har slike skoler blitt en stor suksess.

– I Fredrikstad var de bekymret for om de ville få så mange som 30 elever før de startet opp. Etter to år hadde de 500 på venteliste til en skole med 230 elever, forteller Agnar Hannisdal.

Heidi Jo Hannisdal forteller at musikk vil være et viktig verktøy i undervisningen.

– Forskning viser at elever som lærer et instrument tar bedre imot kunnskap. Vi har bestemt at musikk skal være en fundamental del av undervisningen, sier hun. Kroppsøving og fysisk aktivitet vil også være et viktig element, med flere timer på dette området enn den offentlige skolen.

Skolen vil følge det grunnleggerne betegner som tradisjonelle kristne verdier som respekt, toleranse og etikk. Samtidig presiserer de at alle læreplaner og all undervisning skal være religionsnøytral i tråd med norske krav.

Hjemmesiden til skolen vil være klar i løpet av få dager, slik at interesserte kan finne informasjon om tilbudet der.

Skal stille spørsmål

– Det viktigste for oss er at barna lærer hvordan de skal ta til seg kunnskap, og lære om seg selv. Lærerne tar med seg et konsept inn i klasserommet, hvor elevene deltar, og blir medansvarlige for læringen, sier Heidi Jo Hannisdal.

– Mye av læringen vil gjøres i praksis, på tverrfaglig grunnlag, sier hun, og illustrerer det med hvordan man kan lære brøkregning ved å bruke skolekjøkkenet, hvor man lager dobbel eller en firedels oppskrift.

– Barna skal lære å stille spørsmål ved det meste. Inntil de forstår ting selv, vil vi be om at de spør, helt til de har forstått, legger hun til.

LES OGSÅ: I dag er det full jubel: Nå får de starte ny ungdomsskole i Ringerike

– Ingen eliteskole

I tiden som kommer vil de jobbe for å finne støttepartnere som vil være med på å finansiere oppstarten av prosjektet. Agnar Hannisdal tror det finnes mange lokale bedrifter som har internasjonale interesser, og som vil være interessert i å få et slikt tilbud i distriktet.

– Skolen vil kunne være en del av utviklingen i regionen, både med tanke på en generell befolkningsøkning og når det handler om å bli et mer attraktivt område for næringslivsetableringer, mener Hannisdal.

– Noen spør om det vil bli dyrt for foreldrene å ha barna her. Vi vil drive etter de samme forutsetningene som andre private skoler og barnehager, med samme statlige driftstilskudd. Det er ikke snakk om å lage noen eliteskole, sier han.

Heidi Jo og Agnar Hannisdal håper de kan åpne dørene for mange elever fra Ringerike, Hole og Hadeland høsten 2020.

– Vi har ingen ambisjoner om å tømme distriktet for elever fra den offentlige skolen. Men vi vet at det allerede i dag er elever som kjøres til internasjonale skoler utenfor distriktet, og vi mener det er et behov for dette tilbudet, sier de.

– Det er en heftig diskusjon om skolene i Ringerike for tiden. Vi håper at vi kan være et positivt innslag i den debatten, med et veldig godt alternativt skoletilbud!

LES OGSÅ: Disse elevene har en bønn: – Riv skolen vår så snart som mulig!