På et møte i Veme kirkestue 25.10.2017 ble det av to framstående Ap-politikere lovet at Heggen barnehage skulle bli permanent. Selvsagt til stor applaus! Dette skulle ikke vare lenge.

LES OGSÅ: Håp om at Heggen barnehage kan bestå | Bjørg Sonja Kristiansen

Allerede høsten 2019 kom rådmannen med forslag om ikke bare å legge ned, men også rive bygget (RB 24. oktober). Begrunnelsen var at bygget, fra 1978, ifølge et kostnadsoverslag var så dårlig at det ville koste store summer å rehabilitere.

Dette stemmer overhodet ikke og må oppfattes som et bestillingsverk for å bli kvitt barnehagen. Imidlertid forelå det allerede da andre bestilte rapporter som ga en annen beskrivelse av bygget. Disse ble ikke brukt.

Uforsvarlig og uforståelig

Til tross for protester fra alle impliserte parter ble Heggen barnehage vedtatt lagt ned 12. desember 2019 med knappest mulig margin.

Heggen barnehage ved Kim Modalen startet en underskriftskampanje rett etter jul på minsak.no. 959 personer skrev under på forslag om omgjøring av vedtaket. Underskriftene ble levert 1. februar 2020, men saken er ennå ikke behandlet.

Les også

Den eneste kommunale barnehagen med toppscore | Lill Svenskerud Habberstad


I brev fra ordfører ble det uttrykt at barnehagen er lagt ned fra 1. august 2020, og at kommunen skulle komme tilbake til etterbruk av bygget – uten at innbyggerinitiativet ble nevnt.

Hastesak

I lov om innbyggerinitiativ skal dette behandles senest seks måneder etter at det er mottatt – altså senest i juli. Da er det ingen kommunestyremøter, og barnehagen skal etter vedtaket legges ned 1. august!

Les også

«Fremskritt» i vrangstrupen? | Ivar Gunnar Lia

Sjelden har ordtaket: «Det er for sent å snyte seg når nesa er borte» vært mer passende. Hvorfor er saken ikke behandlet, og hvorfor skylder posisjonen og administrasjonen på hverandre i siste formannskapsmøte?

Til tross for at de visste at grunnlaget for nedleggelsen var feil, «toet både posisjonen og administrasjonen sine hender».

Respekt

Jeg har all mulig sympati for foreldrene i disse vanskelige unntakstider, der samfunnet er snudd på hodet, usikkerhet i forhold til smitte, jobbsituasjon, økonomi, osv. angår svært mange.

Barnehagene er åpnet igjen, og forhåpentligvis vil det gå bra, men naturlig nok råder det nok likevel usikkerhet hos mange. Hvorfor samle enda flere barn i barnehager når mantraet ellers i samfunnet er «hold avstand»?

Les også

Vil politikerne kvele bygdene? | Egil Jansson

At foreldre i Heggen barnehage skal føle på denne usikkerheten, i tillegg til situasjonen med flytting til nytt miljø, grenser til hensynsløshet og manglende empati og respekt.

Beredskap

Uvante situasjoner krever uvante løsninger. En må berømme regjeringen for å takle koronasituasjonen meget bra så langt.

Delegert hastekompetanse i Ringerike kommune, der deler av kommunestyret ikke kan stemme i samsvar med sine velgerfullmakter, er også meget betenkelig.

Å ha beredskap for både tenkelige og utenkelige situasjoner er ingen gitt, men la oss håpe at disse to månedene har gitt ny lærdom og ny innsikt.

Inkonsekvens

Ringerike kommune er heldig som har romkapasitet i Heggen barnehage. Der kan barna deles i grupper med god fysisk avstand. I tillegg har barnehagen egen lavvo i gåavstand fra «hovedbølet». Flott grillhytte inne på området er det også.

Ifølge epidemiologer kan verdenssamfunnet vente seg nye epidemier/pandemier hvert tiende år. Skal det være noe å lære ut av denne situasjonen, må det være at beredskapen på alle områder må være i orden

Økonomi

Mange millioner er kostet på barnehagen, blant annet er det satt inn ventilasjonsanlegg med stor kapasitet.

Dessuten er barnehagen nyoppusset og godkjent. Dessuten scorer den topp i brukerundersøkelse.

Tilfluktsrom

Bygget har også tilfluktsrom. Dette er en del av den nasjonale beredskap og kan ikke rives og fjernes uten videre. I så fall må det bygges opp igjen.

Det er også bygd etter helt spesielle spesifikasjoner og må ved riving behandles som spesialavfall med tilsvarende priser.

Sirkulær økonomi

Høsten 2019 ble FNs bærekraftsmål behandlet og vedtatt, og i alle avgjørelser skal disse legges til grunn.
Den som har sett nedleggelser av skoler og virksomheter på nært hold, har sett «bruk og kast» i praksis!

Bruk av containere er ikke noe nytt begrep i Ringerike kommune ...

Av en eller annen uforståelig grunn er ikke Veme ansett som et prioritert område, til tross for at Heggen har postadresse 3518 Hønefoss, og resten av Veme opp til Gardhammarsletta har postadresse 3534 Sokna.

Både Hønefoss og Sokna er prioriterte utbyggingsområder.