Spørsmålet om opprettholdelse av Heggen barnehage står på dagsorden. Administrasjonen har i sitt forslag til årsbudsjett foreslått at den legges ned i 2020.

Ringerike kommune skal vokse. Målsettingen er at vi om få år skal ha en betydelig vekst i folketallet. I lys av dette må kommunen planlegge langsiktig, – og styre kommunen etter klare strategier.

LES OGSÅ: Kim (32) er bekymret for sønnen Kasper (3) og de andre barna dersom barnehagen legges ned

Ved budsjettbehandlingen for 2018 omtalte administrasjonens Heggen barnehage slik:

TIlfredsstiller krav

Heggen barnehage er en midlertidig barnehage som har kapasitet til å ta imot 56 barn. Pr dags dato har 30 barn plass i Heggen barnehage.

Barnehagen tilfredsstiller alle lovmessige krav for drift. For å være en attraktiv bokommune spesielt for unge og familier i etableringsfasen gjøres Heggen barnehage om fra en midlertidig til en permanent barnehage fra januar 2018. Dette vil skape forutsigbarhet for sektoren da vi allerede har disse plassene når vi forbereder for en økt befolkning i Ringerike kommune.

Vi mener dette er en god beskrivelse av situasjonen, – og gir uttrykk for en framtidsretta politikk. Vi vil bli overrasket dersom ikke et politisk flertall kan stille seg bak administrasjonens vurdering av Heggen barnehages framtid i 2018.

LES OGSÅ: Rådmann Tore Isaksen vil legge ned barnehage for å slippe å pusse opp

Heggen barnehage passer ideelt i kommunens vekststrategi. Med dagens bemanning er barnehagen fylt opp, – det er ingen ledige plasser og det er ventelister.

Det unike med Heggen barnehage er at antall plasser enkelt økes til det dobbelte, – uten å bygge ut eller gjøre endringer i bygningsmassen. Altså en dobling av antall barnehager uten at det koster en krone. Hvilke andre kommunale barnehager i Ringerike har kapasitet til det?

Et godt fagtilbud

Barnehagen driftes i henhold til alle lovmessige krav, – og tilbyr et svært godt faglig tilbud. Siden barnehagen ble etablert har kommunen brukt millionbeløp på oppgradering slik at lokalene i dag framstår tidsriktige og i svært god stand. Tallgrunnlaget for utvendig vedlikeholdsbehov framstår tilpasset et standpunkt om at barnehagen bør legges ned.

Et relevant spørsmål er om man har kartlagt framtidig vedlikeholdsbehov ved andre kommunale barnehager. En slik komplett utredning foreligger ikke. Dersom politikerne skal gjøre strategiske valg, – bør man i det minste forvente at spørsmålene vurderes i en større sammenheng.

Hvordan kan vi politikerne opptre forutsigbart? Vi kan ikke i 2018 si at barnehagen er en del av vår framtidsstrategi, – for så i 2019 si at den bør legges ned. Saken handler også om hvorvidt man vil ha kommunale tilbud utenfor Hønefoss. Gymsalen i barnehagen er i bruk hver kveld, – og er et viktig nærmiljøanlegg.

Å vedta rivning av bygget vil være et symbol på hvordan kommunens politikere vil drive distriktspolitikken framover.

Senterpartiet kommer til å gjøre det vi kan for at barnehagen blir opprettholdt. Politikk handler om hvordan man kan yte best mulig tjenester der folk bor.

Saken om nedlegging av Heggen barnehage vil ikke føre til lavere driftsutgifter for kommunen. Tvert om vil en nedlegging bidra til at bygdesamfunnet på Veme blir hardt rammet. Vi forventer at det politiske flertallet i Ringerike tar dette inn over seg.