By og land, hand i hand?

Å nei så menn! Det ble mann mot mann!
For hva er rådmannens forslag nå?
At det meste skal foran bygda gå!

Vi trodde naivt at fornuften sku' seire
og håpet var at vi i kveld skulle feire.
Men igjen ble vi ofret på prinsippenes alter
av de som Ringerikes verdier forvalter!

Vi driver til selvkost, det er ingen tvil!
Men vi føler vel ofte: Vi bor i eksil!
Når kassa er tom, da kommer signalet:
Dessverre så må nok dere betale!

Vi vil jo også det beste for alle.
Men igjen er vi atter i mindretallet.
En ren og skjær utmattelsestaktikk?
Eller ganske enkelt saltomortalepolitikk?