Vil øke tilskuerkapasiteten

Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Hønefoss Ballklubb vil sette opp en ekstra tribune på AKA Arena og øke tilskuerkapasiteten med opp mot 1.000 tilskuere.

DEL

Tribunen vil bli plassert sør for kunstgressbanen, på kortsiden ned mot klubbhuset. Denne tribunen er ment for bortesupportere og vil trolig få cirka 700 plasser. Med denne økningen vil AKA Arena ha cirka 4.300 plasser. I dag har de cirka 3.600 plasser, men har bare lov til å slippe inn om lag 3.000 personer. Begrensningen er satt ut fra sikkerhetsmessige og trafikkmessige forhold.

Kort tid

HBK trenger godkjenning til selve byggingen av tribunen og dispensasjon for å øke tilskuerantallet på stadion.

Selve tribunen vil være midlertidig og skal ikke ta så lang tid å sette opp, men samtidig er det ikke lang tid til første seriekamp på AKA Arena, den 21. mars.

Årsaken til at HBK ønsker den ekstra tribunen er for å kunne tilby flere plasser til bortesupportere. Det er ventet en mye større pågang fra bortesupportere i Eliteserien sammenlignet med det som var i 1. divisjon i fjor. Klubben ønsker også å tilby så mange plasser samlet til bortesupporterne at man unngår blanding av supportere på de ulike tribuneseksjonene.

Uttalelser

Nå har administrasjonen i Ringerike kommune bedt Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, politiet, brannvesenet og gjenboere på nordsiden av Ringeriksgata om en uttalelse i forhold til søknaden. Instansene har svarfrist den 2. mars. I brevet kommer kommunen inn på trafikkforholdene i området og viser til at det vil være parkeringsvakter i Ringeriksgata som skal sørge for regulering av trafikken. Når det er fullt på parkeringsplassene skal området stenges av for innkommende trafikk til stadion. Ballklubben skal også gjøre en avtale med Kuben om at bilister kan parkere gratis i deres parkeringshus på kampdagen.

Dersom tribunen blir godkjent og det er et ønske om at tribunen blir stående utover denne sesongen er det flere tiltak som må gjennomføres.

Kommunens administrasjon er i utgangspunktet positiv til søknaden.

Knut Helland, kommunalsjef for tekniske områder, sier at saken kan komme opp til politisk behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 8. mars hvis politikerne synes det er greit og ikke tilbakemeldingene fra faginstansene er for kompliserte.

Artikkeltags