Etter et nytt nederlag lørdag ligger Hønefoss nå nest nederst på tabellen, fem poeng unna trygg plass. Det er milevis unna forventningene før seriestart. 2018 skulle handle om en potensiell toppkamp, i stedet blir det en ny faretruende høst.

Parallelt med en katastrofal sportslig sesong, har den økonomiske situasjonen i klubben forverret seg. Dette gjør situasjonen ekstra akutt nå som også 2. divisjon er underlagt fotballforbundets lisenskrav:

«I kombinasjon gjør de sportslige resultatene til herrenes A-lag og resultatutviklingen så langt i år at klubben er avhengig av et økonomisk bidrag til styrking både sportslig og administrativt.»

I forrige uke var HBK-styret i møte med generalsponsor og långiver Aka og Real Ringerike. Aage Thoresen, Paal Haakensen, Bjørn Hartz og Terje Hval stilte til møtet med HBKs styreleder Jon Erik Nygaard og Bjørn Hamborg.

I styreprotokollen fra HBK heter det:

«I møtet ble det uttrykk misnøye og bekymring rundt den sportslige og økonomiske situasjonen klubben har havnet i.»

Der ble det også klart at Aka vil stille «betydelige og friske midler til disposisjon for klubben til styrking av klubben sportslig, økonomisk og administrativt, slik at klubbens utvikling sikres både på kort og lang sikt».

I protokollen til HBK-styret står det at styret stiller sine plasser til disposisjon, slik at klubben kan starte med blanke ark.

Et ekstraordinært årsmøte blir avholdt 28. juni hvor et nytt styre skal velges.