Sigurdsson legger fotballen på hylla, Kaland får ikke ny kontrakt

Kristjan Örn Sigurdsson og Mats André Kaland blir ikke med HBK videre.

Kristjan Örn Sigurdsson og Mats André Kaland blir ikke med HBK videre. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Kontraktsløse Kristjan Örn Sigurdsson og Mats André Kaland blir ikke å finne i HBKs 2015-stall.

DEL

Gjennom ju­len og nytt­års­hel­gen for­søk­te Hønefoss å kom­me til enig­het med Kristjan Örn Sigurdsson om en ny av­ta­le.

Men søn­dag med­del­te is­len­din­gen at han vil­le leg­ge bal­len død.

Han begynner nå som regnskapsfører i Veiby økonomi, samtidig som han er under utdanning til dette på høyskolen.

– Det var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg har hatt lyst til dette en stund; man er ikke fotballspiller for alltid, sier Sigurdsson til Ringerikes Blad.

Ser på helheten

Sports­lig le­der Rolf-Magne Walstad i HBK sier de er strålende fornøyd med den jobben islendingen har gjort.

–  Han er en flott fyr, sier Walstad, som i samme or­de­lag tak­ker den is­lands­ke stopperbautaen for inn­sat­sen han har le­vert fra 2010 til 2014.

Når det gjel­der even­tu­el­le ny­kom­me­re sier Walstad det hand­ler om øko­no­mi og be­hov.

Etter den sis­te ut­vik­lin­gen med Sigurdssons nei, kom­mer derfor klub­ben nå til å se gjennom hel­he­ten på nytt.
 

– Ser etter annen spilletype

Slutt er det også for Mats André Kaland. Han får ikke til­bud om en for­len­gel­se av av­ta­len som gikk ut ved nytt­år. HBKs sports­sjef sier de har be­stemt seg for ikke å til­by en for­len­gel­se.

– Han har gjort en god jobb for oss i tre se­son­ger. Men nå vel­ger vi å se etter litt andre spil­ler­ty­per enn Mats André Kaland, sier Walstad.

Han ro­ser ber­gen­se­rens inn­sats, men fram­he­ver at Kalands am­bi­sjo­ner og HBKs vur­de­ring av stal­len gjor­de at vei­ene skil­les. Ber­gen­se­ren har ikke be­svart Ringerikes Blads hen­ven­del­ser.

HBK trente inne

I dag star­tet HBKs se­song­opp­kjø­ring. Men det gikk ikke helt etter pla­nen.

Ringerike kom­mu­ne skal ha glemt å slå på un­der­var­men på sta­di­on i tide.

LES OGSÅ: HBK kan ikke trene på AKA Arena i dag

Dermed ble det tre­ning in­nen­dørs. Men i dag skal spil­ler­ne få kjen­ne kunst­gress un­der beina.

Artikkeltags