Fem kam­per før det hele er his­to­rie har Norsk Regnesentral gjort ut­reg­nin­gen som gir Hø­ne­foss 97,8 pro­sent sann­syn­lig­het for ned­rykk. Like sann­syn­lig tror reg­ne­sen­tra­len det er at Nest-Sot­ra må ned.

Modellen mener de to lagene er de dårligste i ligaen, og som assisterende forskningssjef Anders Løland og sjefsforsker Magne Aldrin skriver: «men det er fortsatt et ørlite håp og fem kamper igjen».

Da­ta­ma­ski­ne­ne reg­ner også med at Lev­an­ger (86,5 pro­sent), og Bæ­rum (71,5 pro­sent) ryk­ker ned.

I mot­satt ende av ta­bel­len hol­des Sogn­dal sta­dig som opp­rykks­fa­vo­ritt med 98,7 pro­sent sann­syn­lig­het. Der­et­ter føl­ger Brann (56,5 pro­sent) og Kris­ti­an­sund (51,1 pro­sent).