HBK hadde 18 mill. i minus på tre år

- Vi har prioritert å få ryddet opp, og opptre ryddige, fremfor å ta sjanser, sier Niels Røine, styreleder i HBK Toppfotball AS.

- Vi har prioritert å få ryddet opp, og opptre ryddige, fremfor å ta sjanser, sier Niels Røine, styreleder i HBK Toppfotball AS. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Etter et steinhardt ryddesjau er de røde tallene borte borte, og framtiden ser lys ut.

DEL

HBK har gått fem-seks millioner i underskudd i år, og totalt 18 millioner kroner i minus de siste tre årene.

Du har kanskje lurt på hvorfor spillere har reist, ny trener ikke ansatt, og ingen nye spillere har kommet til? Svaret er enkelt. Hønefoss Ballklubb har hatt så stygge minustall, både denne sesongen og de to foregående, at ikke en eneste kontrakt kunne skrives før økonomien var reddet. Det er den nå.

Blodrøde tall

- Vi har tilsynelatende vært inaktive, og da tenker nok folk på nye trenere, nye spillere, spillere som har forsvunnet osv. Vi beklager at vi ikke har kunnet være mer aktive og offensive hittil, men vi har prioritert å få ryddet opp, og opptre ryddige, fremfor å ta sjanser, sier Niels Røine, styreleder i HBK Toppfotball AS.

- Faktum er at denne klubben har de siste tre årene gått med underskudd på 18 millioner. Bare i år er underskuddet 5-6 millioner. I tillegg mister vi inntekter på 12-13 millioner ved å rykke ned. Dette har vært en toppfotballklubb uten tilstrekkelig økonomisk styring, sier Niels Røine til Ringerikes Blad.

Han presiserer at minustallene er betalt inn år for år.

- Og det er viktig å understreke. Underskuddene er betalt inn år for år - også i 2013. Nå er det under kontroll, fastslår Røine.

Verken han selv eller styreleder i HBK, Per Bleikelia, ville være med på en slik karusell i fremtiden.

- Og nettopp derfor har det vært en kraftig prosess i høst for å rigge om klubben til å bli bærekraftig. En prosess som utad kan ha virket som om vi var inaktive, men som var helt nødvendig, sier Røine.

Strukturendring

Han opplyser at det nå blir en strukturending i driften. Endringen ligger i at to Spillerinvest blir til ett, og at målet er at to fotballstyrer blir til ett klubbstyre.

- I Spillerinvest 1 har vi gjennom en lang prosess kjøpt tilbake aksjene fra fire av de fem eierne. Disse fire har også vært med på å sørge for å slette underskuddene de siste årene. Så har vi blitt enige med AKA at de kjøper våre aksjer i dette selskapet, slik at det nå kun blir ett spillerinvestselskap som AKA er eneeier i, forklarer Røine.

- Hvor dominerende blir da AKA i beslutningsprosessene?

- Styret i HBK skal vedta en virksomhetsstyringsplan. Denne skal danne tydelig grunnlag for alle beslutningsgrunnlag og alle beslutningsprosesser. Samtidig vil dette tvinge fram et enda tettere samarbeid mellom AKA og HBK, men hvor rollene er klarere. Det er ingen tvil om hvor beslutningene skal taes. Styret i HBK skal ta dem, sier Røine.

Blir med videre

Han presiserer at de tidligere eierne av Spillerinvest 1, som nå er kjøpt ut, ikke forsvinner.

- Det er riktig, og det er det som virkelig er gledelig oppe i alt dette her. Alle fire er med oss videre. Ja, alle våre store samarbeidspartnere er med oss videre som sponsorer - med stort sett de samme beløpene. Det viser bare at hele distriktet fortsatt står bak oss, selv om vi rykket ned, sier Røine fornøyd.

Røine tror det blir enklere med kun ett fotballstyre og ett spillerinvest.

- Hittil har beslutningsgrunnlaget og ansvaret vært for utydelig. Med den nye endringen blir beslutningsprosessene helt tydelige, og styret skal ha det hele og fulle ansvaret. I denne prosessen har Per Bleikelia og jeg lovet at vi kommer til å fortsette. Jeg som styreleder og Bleikelia som styremedlem hvis alt kommer på plass. Og vårt mål er å drive bærekraftig, sier Røine.

I gul sone

Han opplyser at HBK nå med ett er i en situasjon hvor man er trygge på å rapportere tall som gjør at klubben kommer seg så raskt som overhode mulig ut av rød sone og inn i gul.

- Og vi har et styrevedtatt budsjett å forholde oss til i 2014, som er cirka 14 millioner lavere enn budsjettet i 2013, det vil si 30 millioner, sier Røine.

Årets lønnsbudsjett for spillerne i Hønefoss Ballklubb var på rundt 13 millioner kroner. Det reduseres kraftig i 2014, og vil trolig ligge i overkant av snittet for klubber i 1. divisjon, som er sju millioner.

Artikkeltags