ÅRETS SPILLER: Ringerikes Blad kårer tradisjonen tro årets HBK-spiller.
Frode Johansen

En av HBKs nye spillere utmerker seg på spillerbørsen

Publisert