Det skal ifølge kommunen ha blitt gjort hærverk og det har vært forsøpling.

– Det er nå nådd et nivå som ikke er akseptabelt ut fra hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Det uønskede besøket medfører støy, forsøpling og mulig fare for skade på både inventar og mennesker, sier biblioteksjef, Wenche Nyaas til kommunens egne nettsider.

Ringerike bibliotek fikk for første gang meråpent bibliotek i 2017:

Det innebærer at registrerte lånekunder kan gå inn på egen hånd når det ikke er ansatte til stede, for å lese, levere og låne bøker.

Da er biblioteket kameraovervåket, og man må være over 15 år for å få tilgang. Tilbudet er tillitsbasert og tilgangen er personlig, påpeker biblioteket.

LES OGSÅ: Publikum vender tilbake til biblioteket

Nå stenges dette tilbudet midlertidig.

– Meråpent bibliotek blir stengt inntil en finner en løsning på problemene, melder kommunen.

– Biblioteket vil sammen med gode samarbeidspartnere søke å finne tiltak som får bukt med problemet med uønskede besøk, før biblioteket igjen kan åpne meråpent-tilbudet sitt.