Hærverk i Hole: – Enten du er for eller mot vei og bane, er du tjent med disse

Mer enn 500 måleapparater er satt ut i naturen i Ringerike, Hole og Bærum. De skal gi viktig informasjon til Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16. Nylig var en av målestasjonene utsatt for hærverk.