Hareide oppfyller Jarles ønske: Gir penger til å ruste opp E16

Samferdselsminister Knut Arild Hareide bevilger 600 millioner kroner ekstra til veitiltak. Noen av millionene skal brukes på E16 i Ringerike.