Her utvinner de tjære til vikingskipet

Av

Flammer og røyk har vært synlig på Ask de siste dagene, der det er bygd en såkalt tjæremile etter eldgammel metode.