Harald ble født på Nesbyen 24. august 1942. Han pendlet til Hønefoss og tok artium ved Ringerike gymnas 1963. Deretter startet han på en lang og allsidig utdannelse og tjeneste i Forsvaret.

Harald gikk Befalsskolen for Artilleriet, Hærens Krigsskole, Hærens Stabsskole, Staff College Camberly i England og NATO Defence College i Roma.

Harald gjennomførte troppstjeneste på Haslemoen og stabstjeneste i 6. Divisjon i Harstad, før han ble sjef for Lvbtt på Banak. Han hadde videre tjeneste ved FASØ, var instruktør ved HSTS, assisterende artilleriinspektør, sjef for Artilleribataljonen/Brig N og kontorsjef i Hærstaben.

Med graden oberst og brigader hadde han viktige stillinger som sjef FASØ, sjef Østfold regiment og Artilleriinspektør ved Artilleriregimentet på Haslemoen.

Harald tjenestegjorde også utenlands i krevende stillinger som operasjonsoffiser i MFO i Sinai og som kontingentsjef i UNPROFOR i tidligere Jugoslavia.

Etter tiden i Forsvaret deltok Harald aktivt i flere organisasjoner:

Harald var leder av Ringerike forsvarsforening i mange år. Han var medlem og president i Hønefoss Øst Rotaryklubb. I 2010 ble han valgt til guvernør for Rotary Distrikt 2310, og senere hadde han sentrale verv i NORFO og TRF.

Harald var en meget engasjert, dyktig og frittalende person både i sitt yrkesaktive liv og i de forskjellige organisasjoner han var medlem i. Han var høyt respektert og verdsatt av kollegaer og venner.

Vi sender varme tanker til Sissel, barn og barnebarn.

Vi vil savne Harald!

LES OGSÅ: Erik Andresen er død etter kort tids sykdom: – Fader'n var en familiemann