Heggen barnehage er velfungerende og med fullt belegg etter antall ansatte, pluss noen barn på venteliste. Gymsalen blir brukt til idrettslige aktiviteter 5 dager i uken.

Etter teknisk gjennomgang av et takseringsfirma bestilt av Ringerike kommune, er det ingen feil ved bygget som hindrer videre drift (inneklima, vann).

LES OGSÅ: Heggen barnehage – en barnehage for framtiden | Magnus Bratli Holte og Hans-Petter Aasen (Sp)

Noen utvendige, tekniske mangler bør utbedres slik som bekjempelse av svartsopp, litt råte i panel, ytterdører og på sikt vinduer samt ny taktekking. Samlet prisantydning for dette utgjør 2.2 millioner kroner.

Ringerike kommune syntes dette beløpet var for lite og skaffet ny takst til 4.5 millioner for de samme utbedringene.

Lokale krefter tok kontakt med Bergs Bygg, Sokna for ny gjennomgang. Firmaet har gitt et bindende tilbud: utvendig vask, maling og skifte av råtten panel til sum kr 150.000,-, skifte av ytterdører kr 160.000, taktekking kr 430.000,- samt bytte av vinduer kr 750.000,-.
Totalsummen for dette utgjør kr 1.490.000,-.

LES OGSÅ: Høyre, hva er det egentlig dere prøver å si? | Linda Nordgård

Kommunens forslag er riving av bygget til kostnad ca. kr 1.000.000,-.

KONKLUSJON: Ringerike kommune vil spare penger på videre drift av Heggen barnehage.