Høye strømpriser gjør at etterspørselen etter ved øker. Over hele landet er det den siste tiden blitt ropt varsko om potensiell vedmangel til høsten.

– Folk ønsker nok å sikre seg ved, og det har jo vært et voldsomt trykk, også sammenlignet med i fjor hvor det også var veldig stor pågang, sier Halvar Ulven til Ringerikes Blad.

I desember i fjor skrev lokalavisen om den unge bonden i Hønefoss som tok over gårdsdriften etter bestefaren, i tillegg til å satse på et utvidet ved-tilbud. Han har valgt en metode der han kjøper opp skogarealer til hogging, der det ferdige produktet blir til ved.

Han sa da til Ringerikes blad at ved neste sesong kunne han risikere at alt ble borte, eller at han satt igjen med masse.

Slik det ser ut nå, kommer han ikke til å sitte igjen med stort.

Første august i år har han allerede solgt halvparten, og forteller at hvis det fortsetter slik vil det bare være snakk om uker til alt er borte:

– Dette har jeg aldri opplevd før, og hvis det fortsetter slik, er nok alt borte i løpet av september, sier han til Ringerikes Blad.

Dyrere ved

Han er overbevist om at det har en sammenheng med de høye strømprisene, og at folk ønsker å være «føre var» i en usikker strøm-situasjon, hvor prisene kan variere med flere kroner per KWh fra dag til dag, og fra time til time.

LES OGSÅ: Slik så Kine (30) ut etter rideturen: – Jeg burde vite bedre enn å gjøre noe så dumt

Etter de høye strømprisenes inntog i fjor høst, økte etterspørselen etter ved. Det har både større og mindre produsenter fått merke, og særlig blant produsenter som har mulighet for kunstig tørking har produksjonen økt.

Veden har også blitt dyrere siden den gang.

Ifølge Øyvind Stranna-Larsen i Norsk ved-forum for vedprodusenter er økningen på om lag 15 prosent, på kun et år:

– På landsbasis har vi samlet informasjon fra alle våre medlemmer, og prisen for en 1500-liters sekk med bjørkeved har økt fra 1487 kroner i 2021 til 1710 kroner i 2022. Eller en økning på 15 prosent, sier han.

Selv med en prisøkning på godt over 200 kroner, ser ikke forbrukerne ut til å la seg stoppe i å hamstre inn ved i store mengder.

Stranna-Larsen oppgir at medlemsprodusentene selv melder om svært høye produksjonstall:

– Nærmere 60 prosent av medlemmene våre melder om en produksjonsøkning på over 50 prosent, sier han.

Hos Ulven er veden noe dyrere enn landsgjennomsnittet:

– Hos meg koster en 1500-liters sekk med ved 1.900 kroner, pluss eventuell transport, opplyser Ulven.

Et raskt søk på nettet viser at det også aktører som tar opp mot 3.000 kroner for samme mengde ved.

Visste du at...?

  • Hele 38 prosent av Norge er dekket av skog? Det utgjør totalt sett 121.000 km2, eller omtrent det totale arealet til både Danmark, Nederland og Sveits.

Kilde: SSB.no

Driver stort

Varma AS ligger i Hønefoss, og de er nasjonal tilbyder og eksporterer til hele landet. Faktisk selger de mindre mengder til utlandet også.

De er en såkalt stor-eksportør av ved, og melder at de nå selger usedvanlig mye ved.

– Vi bruker i all hovedsak maskiner, og har sikret avtaler med større bedrifter vi leverer til. Vi kunne nok produsert opp imot ti ganger så mye, sier daglig leder Svein Bjerke om etterspørselen akkurat nå.

Varma selger kun norsk og egenprodusert ved.

– Norge bør være selvforsynte med ved, og vi produserer et bredt utvalg av ved-produkter kun i Norge, som blant annet vedbriketter og peiskubber, sier Bjerke.

Mye importert

Men samtidig med at vedproduksjonen i Norge når nye høyder, øker også importen. Ifølge bransjeforumet for vedprodusenter ligger tallet på import på mellom 6 og 10 prosent årlig.

Bjerke opplyser at mange norske bønder velger å skille ut tomter av arealet istedenfor å bruke det til vedproduksjon:

– Blant annet på grunn av lav lønnsomhet og mangel på arbeidskraft. Nå importerer norske aktører mye særlig fra baltikum-landene, sier han.

Han tror at import fortsatt vil skje til Norge:

– Enn så lenge er det vanskelig å se noen slutt på importen, mye fordi flere kjøper av bønder som igjen har importert, legger han til.

Ny standard for vedsalg

Stranna-Larsen i bransjeforumet kan dog berolige med at det i fjor kom en ny standard for vedproduksjon, som skal gjøre det lettere for forbrukere å vite hva slags ved de kjøper:

– Mange forbrukere er i dag opptatt av kortreiste produkter, det bør også gjelde ved. Men det er ofte vanskelig å få informasjon om opprinnelsesland for de vedsekkene som selges på bensinstasjoner mm. I hvert fall for sekker som ikke er merket Norsk Ved. Den nye standarden fastslår at ved som selges i samsvar med standarden skal merkes med opprinnelsesland, opplyser han.


Stor variasjon

Fagmannen i ved-forumet legger også til at det er store variasjoner blant medlemmene, og at noen ikke får produsert og solgt like mye som de gjerne skulle ønske. Dette skyldes i hovedsak forskjellige produksjonsmetoder, kan han fortelle:

– Det er selvsagt at det er begrenset hvor mye man klarer å produsere på én dag, dersom man er i besittelse av kun én vedmaskin, sier han.

Svein Bjerke i Varma AS mener også at markedet for salg av ved hos dem er todelt, og at etterspørselen varierer deretter:

– Det er jo selvsagt en del private husholdninger som kjøper, men disse kjøper gjerne for «kosefyring,» mens den andre delen av markedet er forbeholdt bedrifter som kjøper for videresalg og andre formål, sier han.

FIKK DU MED DEG? Brus med sukker kan doble kreftrisikoen: – Ganske klare tall