Gå til sidens hovedinnhold

Har ikke råd til å la være å pusse opp | Brit H. Walbækken Bøhler (Rødt)

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det som er viktig er at man kan klare å vurdere en sak på nytt når det har gått en stund, sier Brit H. Walbækken Bøhler (Rødt) om den pågående skoledebatten i Ringerike.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noen ganger tar politikere beslutninger som senere viser seg å ikke være så lure. Noen ganger tar politiker beslutninger på feil grunnlag, viktig informasjon er ikke blitt tilstrekkelig belyst. Noen ganger endrer ting seg, slik at det som for eksempel virket smart i 2008 ikke virker like smart i 2019.

Sånn er livet. Det er sikkert ikke bare jeg som har gjort eller ment noe som i ettertid viste seg å ikke være så lurt.

Det som er viktig er at man kan klare å vurdere en sak på nytt når det har gått en stund, at man ikke lukker øyne og ører for nye fakta, nye momenter og lar det gå prestisje i saken.

LES OGSÅ: Uten byskolen, ingen byplan | Hilde Grefsrud  

Hønefoss skole er besluttet nedlagt. Den beslutningen kan man like eller mislike. Men kommunestyret har besluttet at Hønefoss skole skal legges ned når Nye Ullerål skole står klar forhåpentligvis høsten 2020. skal man endre det må det et nytt kommunestyrevedtak til.

Saken har vært lagt død, selv om Rødt og andre partier mener at det er en gal beslutning er man tro mot vedtak som er fattet.

I helgen ble jeg overbevist om at beslutningen om å legge ned Hønefoss skole er feil, og bør tas opp til ny vurdering. Jeg skal forklare hvorfor:

I høringsbrevet «Forslag om nedleggelse av Hønefoss skole og utbygging av Ullerål skole» datert 10.3.2014 og som er sendt til SU på Ullerål og Hønefoss står det: «Om Hønefoss skal opprettholdes, må Hønefoss skole totalrenoveres og ny kroppsøvingsavdeling må bygges. Dette er estimert til å koste mellom 100 og 150 millioner kroner.»

Dette er altså ikke mine, eller Rødt sine kvalifiserte gjetninger, men administrasjonens tall.

LES OGSÅ: Henda i været for Benterud skole! 

I hovedrapporten» Framtidig skoleløsning i Hønefoss» som ble laget av administrasjonen står det at byggingen av Benterud skole, og utbyggingen av Ullerål skole vil løse skolebehovet fram mot 2030, men at hvis man får den befolkningsvekst som man forutsetter vil man trenge ytterligere en skole innen 2030. Fortsatt ikke mitt eller Rødts estimat, men tatt fra administrasjonens dokumentasjon.

Vi vet og at byggingen av de to skolene Ullerål og Benterud har hatt en kostnad på rundt 300 millioner hver. (Litt i overkant, totalsummen for begge er 700 millioner)

Brit H. Walbækken Bøhler

Rødt, Ringerike

 

Ringerike kommune trenger altså, skal vi tro kommunens egne data, snarlig å starte planleggingen av en ny barneskole. Fra man vedtok å bygge ny barneskole i Hønefoss Syd i 2008 til skolen sto ferdig i 2019 tok det 10 år, så vi har bare tiden av veien. Kostnad rundt 300 millioner, vil det være nærliggende å anta.

LES OGSÅ: – Be sjefene i kommunen teste skoleveien med tung sekk på ryggen

Samtidig planlegger man å legge ned Hønefoss skole som det ville koste mellom 100 og 150 millioner å oppgradere og bygge om for å møte morgendagens skolebehov.

Uranieborg skole på Frogner i Oslo, oppgraderes i disse dager. Oslo kommune mener at det er økonomisk besparende. Dette er et prosjekt som trekkes fram som svært vellykket både økonomisk og funksjonsmessig.

Uranienborg skole ble bygget i 1886, Hønefoss skole i 1891. begge skolene er tegnet av arkitekt Ove Ekmann. Jeg vil anta – og det er min antakelse -at de ikke har så ulik konstruksjon. Det som går an å få til på Uranienborg, vil og gå an å få til på Hønefoss.

Posisjonen sier alltid at vi ikke har råd til å beholde Hønefoss skole. Min påstand er at vi ikke har råd til å la være.

Den investeringsiver med stadige låneopptak som posisjonen fører, gjør at gjelden til Ringerike i høst oversteg nivået på driftsbudsjettet. Posisjonen styrer med stø kurs tilbake til Robek. Det er på tide å sette på bremsene.

Les også

Her går elevene den siste biten til skolen: Slik unngår de trafikkaos

Kommentarer til denne saken