Gå til sidens hovedinnhold

Har Hole Høyre mistet all fornuft? | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 2 år gammel

Denne kampanjen gjør stor skade og bør stoppes. Det bør ordføreren og hans partifeller innse, skriver Eva Bekkelund-Eriksen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager er vi vitne til nok en uverdig forestilling i Hole. Hole Høyre operer nå som støtteparti og alliert for en ressurssterk person som har kjøpt en hyttetomt, men som ikke vil ha hytte. Han vil ha bolig og forventer åpenbart at kommunen omregulerer tomten til boligformål.

Mens folk flest skaffer seg tomt og bolig med vanlige betingelser og betalere det dette koster, vil en omgjøring fra hytte til bolig gi en betydelig økonomisk gevinst. Med andre ord er det snakk om en fordel ingen vanlige boligkjøpere i Hole kan skaffe seg.

Dette er kjernen i denne saken, som nå har utviklet seg til å bli en kampanje for hyttekjøperen og paradoksalt nok mot Hole kommune.

BAKGRUNN: Arne ble lei av å vente på byggesvar fra Hole: – Jeg ga opp, og flyttet til Hønefoss

Hole Høyre med ordføreren i spissen er sentral aktør i denne kampanjen. Partiets ordførerkandidat ved høstens valg har også kommet på scenen, visstnok allerede trist og matt. Og han har stor omtanke for hyttekjøperen som ikke vil ha hytte.

Det er meget spesielt at en ordførerkandidat vil markere seg på denne måten fremfor å vise engasjement og interesse for saker som angår alle i hjembygda vår.

Vi er vitne til et sjeldent engasjement og iver fra mange politikere i Høyre, både innlegg og i avisens kommentarspalte.

LES OGSÅ: Forundret over bolig-avslag: – Hole er tjent med at en del hyttetomter blir til boliger

 

Alle ting må settes i perspektiv. Derfor er det mange spørsmål som melder seg:

Hvor var Hole Høyre når våre sambygdinger på Utstranda ba om hjelp og støtte? De måtte presse og mase og brukte masse tid og krefter på å bli sett og hørt av sine egne folkevalgte ombud. Hvor var Hole Høyre med ordføreren i spissen da forsømmelser og forfall av skoler og kirkebygg kom for dagen? Hvor er det sterke engasjementet når det dreier seg om saker som gjelder alle innbyggerne i Hole, både barn, unge og eldre?

Ordføreren har opplyst i Ringerikes Blad at han har engasjert seg i hyttesaken. Hvor er ordføreren når vanlige innbyggere opplever at de blir sviktet og trenger støtte?

Mange spør seg nå: Hvorfor dette voldsomme engasjementet for hyttekjøperen? Hvilke prinsipper er det som gjelder og som skal følges? Har politikerne våre snakket så mange etter munnen og gitt så mange dispensasjoner at man har blitt løs i kantene og bordet fanger? I så fall er det på tide at fagfolk i kommunen opptrer ryddig. Da fortjener de støtte og ikke kritikk.

For øvrig, hyttetomten det er snakk om ligger et sårbart LNF område, verdifullt friluftsområde og en av de få opprinnelige grendene som er igjen i Hole. Og har derfor varig verdi. I kjølevannet av hyttesaken er grenda og området satt under sterkt og utidig press.

Det er mange viktige og store saker som fortjener oppmerksomhet og like stor interesse. Slik hyttesaken har fått utfolde seg i avisen, forsterkes inntrykket av Hole Høyre arbeider aktivt for egeninteresser og ikke fellesskapet. Kritikken mot kommunen og ansatte er uverdig. Hvem vil jobbe i en kommune der politikerne opptrer på denne måten?

Denne kampanjen gjør stor skade og bør stoppes. Det bør ordføreren og hans partifeller innse.

Kommentarer til denne saken