En av politiets hypoteser er at brannen i industribygget til Henriksens Solution AS på Kilemoen var påsatt. Bygget og en bobil som sto inntil bygget ble skadet av flammene.

Politiet ønsker kontakt med alle personer som var i området i perioden fra klokken 02.40 til klokken 03.00 25. juli. De siste dagene har det kommet inn flere tips, opplyser politioverbetjent Silje Holmin.

– Men vi skulle gjerne hatt flere – både tips og identitet på personer som har vært der, sier hun.

Politiet nås på 02800, og Holmin er kontaktperson.