Ap-ordførerne Kirsten Orebråten, Morten Lafton og kollegene langs Bergensbanen opplever en sterkt økende frustrasjon og bekymring blant innbyggere, næringsliv og partifolk.

Uroen skyldes «den betydelige usikkerheten» som den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet ifølge dem har skapt om Ringeriksbanen etter fjorårets regjeringsskifte.

Foruroligende

Ordførerne har de siste ukene mottatt foruroligende informasjon fra kilder som står regjeringen nær.

Den går ut på at Ap/Sp-regjeringen seriøst vurderer å skrinlegge byggingen av Ringeriksbanen – eller å utsette prosjektet på ubestemt tid.

– Kan du avkrefte at dette er tilfellet? spør seks ordførere i et åpent brev til statsråd Jon-Ivar Nygård.

Motorvei, ikke bane?

Ifølge de samme kildene vurderer regjeringen å gjennomføre byggingen av ny motorvei på E16 mellom Skaret i Hole og Hønefoss, selv om Ringeriksbanen blir skrinlagt.

– Kan du avkrefte at dette er tilfellet? spør ordførerne igjen.

De har også fått vite at Samferdselsdepartementet før sommeren instruerte Jernbanedirektoratet om ikke å inkludere forkortelsen av Bergensbanen i en prioriteringsliste over nye jernbaneprosjekter.

– Hva er bakgrunnen for at departementet gjorde dette? spør de også.

– Tvunget

Verken i personlige møter, gjennom brev eller mediene har ordførerne fått noen konkrete svar fra samferdselsministeren om bygging av jernbanestrekningen, som de mener er svært viktig nasjonalt.

– Derfor føler vi oss nå tvunget til å gå til det noe uvanlige skritt å skrive et åpent brev om dette.

Ordførerne forventer et offentlig svar på spørsmålene. Foruten Orebråten og Lafton står Merete H. Gandrud (Flå), Heidi Granli (Gol), Solveig Vestenfor (Ål) og Petter Rukke (Hol) bak brevet.

Hole

Men Syver Leivestad (H) i Hole er altså ikke blant ordførerne som har undertegnet brevet.

– Morten og Kirsten fronter denne saken direkte mot Nygård som Ap-statsråd, forklarer Leivestad i en tekstmelding til Ringerikes Blad.

Orebråten og Lafton har invitert statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til et møte på Ringerike 5. august, og da vil Leivestad delta sammen med ordførerne i Modum og Krødsherad.

Ordføreren i Ringerike viser til at det er ordførere fra Arbeiderpartiet som har skrevet brevet.

– Det er vi som har tatt initiativet, sier Kirsten Orebråten og regner med at kollegaen i Hole er enig i budskapet.