Det var under budsjettforhandlingene i 2018 at KrF fikk gjennomslag for økt ytelse.

Barnetrygden øker med virkning fra 1. mars. Det tidligere beløpet på 970 kroner per måned øker dermed til 1054 kroner. Det utgjør 84 kroner per måned, eller 1008 kroner i løpet av et kalenderår.

Ifølge Nav trenger ikke de som allerede mottar barnetrygd søke på nytt.

– De fleste som mottar barnetrygd etter EØS-reglene der Norge utbetaler barnetrygden som sekundærland, vil få satsen sin omregnet etter de nye satsene ved den årlige revisjonen av saken, opplyser Nav.

Andre som har barnetrygd vil få nytt beløp til utbetaling siste virkedag i mars 2019.

– Enkelte som har fått barn i februar 2019 vil få et vedtaksbrev med gammel sats, men de vil få 1.054 kroner ved utbetalingen i mars, skriver Nav.

Ifølge smartepenger.no utbetales barnetrygd fra og med måneden etter barnets fødsel til ut kalendermåneden før barnet fyller 18.

Nytt årlig beløp i barnetrygd er 12.648 kroner.