Har åpnet tilsyn i Jevnaker kommune: – Vi har mottatt en bekymringsmelding

Jevnaker kommune må forberede seg på å redegjøre for at de følger regelverket for spesialundervisning. Det er særlig alternative opplæringsarenaer som skal under lupen.