– Søknadsfristen er 10. februar, sier lederen av stiftelsen, Runar Krokvik.

Hvert år deler bankstiftelsen ut breddegaver til omkring 200 lag og foreninger. Det tilsier en sum på totalt 1.1 millioner kroner. I tillegg deler de ut nær 70 prosjektgaver til den nette sum av over 20 millioner.

– Men man må altså søke for å komme i betraktning til å motta gaver som varier fra 2.000 til 30.000 kroner.

Må være registrert

Og, man må også sikre at betingelsene er oppfylt. Det betyr at laget eller foreningen må være registrert i Enhetsregisteret, slik at de har et eget organisasjonsnummer.

– Gjerne i Frivillighetsregisteret også, sier Krokvik, og legger til at det ikke spiller noen rolle hvilken bankforbindelse de har. Det er også uavhengig av om de har sponsoravtaler med banker.

Sparebankstiftelsen prioriterer aktiviteter for barn og unge, men også antall medlemmer, aktivitetsnivå og grad av samfunnsnytte er avhengig for gavebeløpets størrelse.

Lav terskel

Terskelen for å få støtte er lav.

– Dette er en fin mulighet for både mså og store lag og foreninger til å få litt ekstra midler, og breddegavene må gjerne benyttes til ordinære driftsutgifter, opplyser Krokvik.

Han poengterer at prosjektgaver er noe det kan søkes om gjennom hele året, og at styret i Sparebankstiftelsen behandler disse i hvert styremøte. Prosjektgavene må gå til konkrete prosjekter, og det er delt ut midler til mange i løpet av årene Sparebankstiftelsen har drysset milde gaver til søkere.

– Noen tildeles gjennom hele året, andre får sine ønsker oppfylt på Sparebankstiftelsen store gavedryss om våren, sier Runar Krokvik.

De siste eksemplene på prosjektgaver er rause midler til distriktets korps og en pott til hjertestartere.