Sak mot mannen er berammet i Gjøvik tingrett i november. Det er satt av fire dager til saken, skriver avisen Hadeland.

Mannen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med ei jente fra før jenta fylte 14 år. Seksuell omgang med barn under 14 år betegnes som voldtekt.

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd over et tidsrom på to år. Det skal ha skjedd både ved mannens bopel og på ei hytte.

Mannen er for disse forholdene tiltalt etter straffelovens paragraf 300 jf. 299. Strafferammen er fengsel fra tre til inntil 15 år avhengig av om hva voldtekten omfattet.

Flere forhold

Mannen skal ifølge tiltalen også ha befølt en annen ung jente uten at hun samtykket. Det gjør at han også er tiltalt for seksuell handling med noen som ikke har samtykket i dette. Dette rammes av straffelovens paragraf 297.

Straffeloven om voldtekt av barn under 14 år

§ 299. Voldtekt av barn under 14 år

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) har seksuell omgang med barn under 14 år,

b) får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller

c) foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 300. Minstestraff for voldtekt til samleie av barn under 14 år

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 299 omfattet:

a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,

b) innføring av penis i fornærmedes munn,

c) innføring av gjenstander i skjede- eller endetarmsåpning, eller

d) innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper.

§ 297. Seksuell handling uten samtykke

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.


Hadelendingen tiltaltes dessuten for flere brudd på våpenloven. Det er listet opp en rekke våpen som han ifølge tiltalen ikke hadde tillatelse til å inneha. Han skal også ha brutt bestemmelsen om at våpen skal oppbevares forsvarlig nedlåst.

– Svært alvorlig tiltale

Bendik Støen Thoresen er bistandsadvokat for jenta som skal ha blitt utsatt for overgrepene. Han er forsiktig med å kommentere sakens detaljer.

– Dette er en svært alvorlig tiltale. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier han til Hadeland.

Advokat Ove Herman Frang er forsvarer for tiltalte.

Han ønsker ikke å kommentere saken før han har snakket med sin klient. Det lyktes han ikke med å få til onsdag.

Hadeland har vært i kontakt med påtalemyndigheten, som har bedt om å få svare på avisens spørsmål torsdag.