Gå til sidens hovedinnhold

Hadeland, hvor går du?

- Hadeland er en av de sterkeste geografiske merkevarene i landet, skriver ordførerne i Gran og Lunner, og oppfordrer Jevnaker til fortsatt Hadelands-samarbeid.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en tid der vi alle har full oppmerksomhet på Covid-19, beredskap og smittevern pågår det en annen prosess som er av stor betydning for vår region.

Dessverre får den ikke så stor oppmerksomhet som den fortjener. For torsdag 12. november skal kommunestyret i Jevnaker ta en viktig avgjørelse for Hadeland. Da skal de bestemme om de skal tilhøre Hadelandsregionen eller Ringeriksregionen.

LES OGSÅ: Jevnaker får ikke drømmen oppfylt: – Jeg vil ikke være en undersått eller en slave av Ringerike, sier Bård

Formannskapet i Jevnaker har behandlet saken, og hvis kommunestyret følger deres vedtak, så er det slutt på det formelle og forpliktende samarbeidet mellom de tre Hadelandskommunene fra nyttår.

Suverene til å bestemme

Det er utvilsomt slik at det er politikere i Jevnaker som er suverene til å bestemme over sin kommunes veivalg. Men valget kommunestyret i Jevnaker nå skal ta, handler også om framtiden til Hadeland, og som ordførere i de to andre Hadelandskommunene er vi forpliktet til å belyse hvilke konsekvenser Jevnaker sitt valg kan få for hele Hadeland. For det er et historisk og viktig samarbeid som nå kan smuldre opp.

Hadeland har en lang historie med regionalt samarbeid mellom kommunene, både politisk og administrativt. Det er jevnlige møter mellom ordførere og rådmenn og kommunene møtes til regionrådsmøter.

Felles utfordringer og løsninger

Helt siden generalplanarbeidet på 60-tallet har kommunene på Hadeland samarbeidet om felles utfordringer og oppgaveløsning. Nå står vi dessverre ved et kritisk veiskille – velger Jevnaker Ringeriksregionen betyr det at det forpliktende regionale samarbeidet på Hadeland opphører. En region må består av mer enn to kommuner.

Les også

Ringeriksregionen kan bli større: – Vil utvide med to kommuner

Regionrådet er et forpliktende interkommunalt samarbeidsorgan der kommunene sammen med fylkeskommunen og næringslivet skal jobbe med felles utfordringer, muligheter og tiltak for å utvikle regionen. Gjennom samarbeid har vi fått til mer enn det vi kunne fått til hver for oss.

Hadeland er en av de sterkeste geografiske merkevarene i landet. Vi som bor her har sterkere identitet til Hadeland enn til egen kommune – undersøkelser viser det. Og vi har samhandlet i århundrer, trolig årtusener. Selvfølgelig kan vi fortsatt samarbeide, men hvordan sikre dette uten faste møtepunkt og mandat for samarbeid? Risikerer vi ikke bare å trekkes mer og mer fra hverandre?

Mye vil gå tapt for Hadeland uten et formalisert regionalt samarbeid mellom kommunene:

  • Uten en formalisert møteplass der lokalpolitikere, administrasjon, fylkespolitikere og næringsliv fra Hadeland møtes vil den viktigste arenaen for å diskutere hvordan vi på best mulig måte kan utvikle Hadelandsregionen videre forsvinne.
  • Vi vil miste en tydelig stemme som vil kjempe og snakke for det som er Hadelandsregionens felles interesser.
  • Ingen vil lenger jobbe helhetlig med nærings- og samfunnsutvikling på Hadeland.
  • Hadelandsregionens viktige klima- og miljøarbeid vil stanse opp.

Regional støtte

Fylkeskommunen(e)s årlige partnerskapsmidler for felles utviklingsprosjekter vil forsvinne og dermed muligheten til fortsatt regional støtte til:

  • Stedsutviklingsprosjekter i alle tre kommuner.
  • Utviklingstilskudd til større sportsarrangement og kulturfestivaler.
  • Hadeland nært – og naturlig; Markedsføringsarbeidet for å gjøre Hadelandsregionen kjent som en attraktiv bo- og etablererregion.
  • Påvirkningsarbeidet for bedre samferdselsløsninger i regionen.

Forundrer oss

Etter å ha lest Jevnaker kommunes saksdokument i saken innrømmer vi at formannskapets vedtak forundret oss. I sammenlikningen mellom de to regionrådene kom nemlig Hadelandsregionen best ut på nesten alle punkt.

Det er vanskelig for oss å se hva Jevnaker vil kunne hente mer ut av å kun ha et samarbeid mot Ringerike – ingen slike argumenter er noen gang presentert for oss. Det eneste vi har fått høre er at det er krevende ressursmessig med to møtearenaer.

Ringeriksregionen sa nei til en sammenslåing av de to regionene, men som samlet Hadelandsregion kan vi samarbeide forpliktende med Ringerike. Og Nittedal. Og Gjøvikregionen. Som enkeltkommuner er det vanskelig å forstå at vi kan få til det på en like kraftfull måte.

I et Hadelands-samarbeid med likeverdige parter vil Jevnaker ha stor gjennomslagskraft og stor mulighet til å legge føringer på innholdet i samarbeidet og viktige veivalg.

Et samlet Hadeland vil kunne være bindeleddet mellom industri og kompetansemiljøer fra Eggemoen og Harestua over Mohagen til Raufoss og NTNU på Gjøvik. Vi blir et nav i infrastrukturutvikling både nord-sør og øst-vest og vi kan sammen løfte de unike kultur- og landskapsbaserte attraksjonene vi deler.

Jevnakers dilemma

Vi ser Jevnakers dilemma, og forstår deres utstrakte behov for samhandling med Ringerike. Men vi tror at et sterkt og samlet Hadeland vil bli en viktigere og mer betydningsfull samarbeidspartner med regionene både vest, sør, øst og nord for oss hvis vi står sammen!

Våre tre kommuner «eier» en sjeldent sterk merkevare. Hadeland. Vi er bekymret for verdien av denne hvis vi ikke sammen stadig bidrar med å fylle den med nytt innhold og løfte den opp og frem.

Dersom vedtaket i Jevnaker kommunestyre skulle ende opp i en vraking av Hadeland må Lunner og Gran så raskt som mulig sette seg ned å diskutere veien videre.

To kommuner er ikke en region, men våre to kommuner må finne en vei videre som sikrer formalisert samhandling og samarbeid – til det beste for næringslivet og samfunnet på Hadeland.

Dette føles som en skjebnetime for våre kommuner. Ulempen for oss er at vi ikke har stemmerett.

Kommentarer til denne saken