Hacket nettundervisningen og viste porno til elevene: – En svært beklagelig hendelse

Engelskundervisningen på nett for tiende klasse på Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø gikk ikke helt etter planen. Noen tok over og viste porno i stedet.