Ved 19-tiden rykket brannvesenet ut til gressbrannen langs jernbanen ved Bjørkenga på Ask. Det var naboer i området som meldte fra.

Slokkingen er i gang og vil pågå en stund utover kvelden, opplyser vaktleder Bjørn Henriksen i Sørøst 110-sentral til Ringerikes Blad:

– Området som brenner var cirka 100 meter langt og 10 meter bredt ved ankomst, sier han.

Brannvesenet må dra ut minst 150 meter med slanger for å komme til stedet.

Det er ikke fare for bebyggelse i området.

– Vi begynner å få kontroll på brannen nå. Det er lite vind, så dette går greit, sier Mattis Hamborg i politiet.

Brannårsaken er ikke fastslått ennå.

– Men når det er så tørt som nå, er det ikke uvanlig at jernbanen kan antenne gresset, sier Hamborg.

I forbindelse med slokkingsarbeidet måtte strømmen kobles ut.

Ringerike brann- og redningssentral har kalt inn ekstra mannskaper for å bemanne stasjonen i Hønefoss mens slokkingsarbeidet pågår.

Det ryker mye i området, og røyken er synlig over store deler av Ringerike lørdag kveld.