Koranapandemien traff norsk og internasjonalt næringsliv raskt og hardt i mars. Det førte til store utfordringer og rask omstilling for bedriftene. En rekke tiltak måtte på plass for å sikre bedrifter og arbeidsplasser på Ringerike.

Det har vært et intenst år der det å sikre best mulig rammevilkår for medlemsbedriftene har vært den viktigste arbeidsoppgaven for NHO.

Målet har vært at bedriftene skulle komme seg best mulig igjennom denne perioden. Mange bedrifter mistet omsetning og aktivitet over natten, noen opptil flere ganger.

Har måttet snu oss raskt

Det har vært en tid hvor vi alle har måttet snu oss raskt rundt og foreslå tiltak som myndighetene burde innføre raskt.

NHO gjorde seg tidlig til en sentral aktør under nedstengningen i arbeidet med tiltak for arbeidsplasser og bedrifter. Vi ble raskt inkludert i de viktigste beslutningsprosessene og veivalgene. I de første fasene var vårt søkelys på å sikre tilgang til kapital, skatte- og avgiftsreduksjoner, permitteringsregler, konsekvenser av ulike smittevernstiltak, samt tiltakspakker for ulike næringer som ble hardt rammet i tidlig fase.

Det handlet om å sikre bedriftenes eksistens på kort sikt, samt å tilrettelegge for å gjenoppta aktivitet på en forsvarlig og fornuftig måte.

Ufordrende tider

Til tross for utfordrende tider er det også godt å se tilbake på de mange gjennomslagene vi har fått dette året, i tiltakspakker, kompensasjonsordninger, regelverk og budsjetter. NHOs arbeid opp mot myndighetene bidro også til reduksjoner i skatter og avgifter.

Vi fikk forbedret kompensasjonsordningen som kom fra regjeringen. Kompensasjonsordningen ble gjort generell, kompensasjonsgraden ble økt og taket per selskap økte til 80 millioner per måned.

Sammen med LO fikk vi til viktige endringer som 52 ukers permitteringsordning, å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, lønnstilskudd til bedriftene og lokale og sentrale krisepakker.

Det har hele tiden vært viktig for oss å forsere prosjekter i offentlig sektor der dette bidro til å holde hjulene i gang i næringslivet. Derfor foreslo vi til ytterligere investeringer i grønn og maritim næring. Når budsjettforliket mellom Regjeringen og Fremskrittspartiet sikret nye milliarder til veivedlikehold og oppstart av enda flere samferdselsprosjekter, var det etter innspill fra NHO.

Karbonfangst og lagring

I budsjettforliket på Stortinget i høst fikk vi til en beslutning på karbonfangst og lagring. Vi fikk redusert avgiftene på grensehandelsvarer, blant annet sukkeravgiften ble redusert.

Selv om vi ikke har oppnådd alt vi ønsker og bedriftene fortsatt står i en veldig tøff situasjon, er det gledelig å kunne ramse opp mange saker der vi har fått gehør. Vi har i flere omganger gjennom året sendt innspill til Regjering og Storting om viktige satsninger og det liten tvil om at de har lyttet til oss. I saldert budsjett for 2020 kom også enn ekstra pott på 250 millioner til byene med høyest arbeidsledige. Her mottok mange kommuner i Viken samt Oslo kommune ekstra midler.

Bedrifter og folk søker trygghet i urolige tider. Kanskje derfor har vi hatt en formidabel medlemsvekst. Fra 12. mars og fram til skrivende stund har vi i NHO Viken Oslo fått 523 nye medlemsbedrifter med 4496 nye årsverk. Det setter vi selvsagt pris på!

Det organiserte arbeidslivet har bidratt til at landet har taklet krisen langt bedre enn andre land. Men kriser kaster lange skygger – for samfunnet, bedriftene og arbeidstakerne. Krisen forsterker behovet for innovasjon, omstilling og jobbskaping. Valgene vi tar nå, og pengene vi bruker, må bygge en bro til fremtiden. Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk. Det er sånn vi bygger et land som er godt å bo i også i fremtiden. Sunne bedrifter og jobb til alle.

250.000 nye jobber

Vi skal skape opp mot 250.000 nye jobber i det private, innen 2030. Da må vi ha kommunene med på laget. Hver kommune må ha en offensiv næringspolitikk for å sikre jobbskaping, bidra til grønn omstilling og nye eksportbein å stå på for norsk økonomi.

Det handler om å sikre sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi må skape et samfunn som er godt å leve i, en jobb å gå til og utvikle seg i, og der vi tar vare på planeten vi bor på.