Gå til sidens hovedinnhold

Godt arbeidsmarked i Buskerud

Artikkelen er over 1 år gammel

I Buskerud var det i mai registrert 3255 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

Det er fremdeles en økning i antall registrerte helt ledige sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan forklares med at vi nå har langt færre deltagere på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV, opplyser NAV i en pressemelding.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1740 helt ledige menn i Buskerud i mai. Det er en nedgang på 56 personer (- 3 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1515, en økning på 74 personer (+ 5 prosent).

For menn og kvinner samlet så NAV i mai en økning i aldersgruppen 16-29 år på 19 personer (+ 3 prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en økning på 34 personer (+ 4 prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 5 personer (- 1 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 15 personer (- 3 prosent).

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag på 61 personer (- 27 prosent), industriarbeid med 38 personer (- 11 prosent), bygg og anlegg med 35 personer (- 10 prosent) og helse, pleie og omsorg med 17 personer (- 7 prosent).

- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Innen ingeniør- og ikt-fag så vi den laveste ledigheten på fem år, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken, i en pressemelding.

Ledige stillinger

NAV registrerte 1498 nye ledige stillinger i Buskerud i mai. Innen helse-, pleie og omsorg var det 251 nye ledige stillinger, innen bygg- og anlegg 216, innen ingeniør- og ikt-fag 173, innen undervisning 165, innen butikk- og salg 127, innen kontorarbeid 110 og innen industrien var det 68 nye ledige stillinger.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3255 registrerte arbeidsledige i Buskerud i mai. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 740 helt ledige menn og 1 515 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 777 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 833 personer. I Buskerud registrerte NAV 1 498 nye ledige stillinger i mai.

Brudd i statistikken

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige.  Endringstallene er ikke justert for brudd.

Det benyttes nå arbeidsstyrke for 2018 i beregning av ledighetsprosent i 2019.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune - MAI 2019
 ARBEIDSLEDIGE      ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK
KOMMUNE

Antall

% av arb.styrken

Endr.fra mnd.før

Endr.fra året før

Antall

% av arb.styrken

Endr.fra mnd.før

Endr.fra året før

Drammen

1 029

2,9

-99

-3

274

0,8

1

-150

Kongsberg

244

1,7

-24

-50

57

0,4

-4

-46

Ringerike

340

2,2

-30

-44

106

0,7

2

25

Hole

77

2,1

3

-9

10

0,3

0

2

Flå

9

1,6

0

3

*

*

*

*

Nes

21

1,2

-4

-5

*

*

*

*

Gol

26

1,0

2

6

8

*

4

-6

Hemsedal

27

1,9

6

-4

*

*

*

*

Ål

25

1,0

-3

6

4

*

*

*

Hol

20

0,8

-1

6

*

*

*

*

Sigdal

24

1,3

-1

8

5

0,3

1

-2

Krødsherad

28

2,4

-3

-1

5

0,4

*

*

Modum

166

2,3

-37

21

57

0,8

5

-34

Øvre Eiker

217

2,2

-26

29

75

0,7

1

-52

Nedre Eiker

330

2,5

-18

21

77

0,6

0

-102

Lier

260

1,8

-16

11

74

0,5

7

-59

Røyken

252

2,1

-20

6

39

0,3

0

-94

Hurum

108

2,3

-26

19

18

0,4

7

-15

Flesberg

23

1,6

0

-1

6

0,4

0

0

Rollag

19

2,5

-3

-2

9

1,2

2

0

Nore og Uvdal

10

0,7

-1

1

*

*

*

*

BUSKERUD

3 255

2,2

-301

18

833

0,6

26

-331

LANDET

59 813

2,1

-3527

-195

15 809

0,6

-480

-2 404

* I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

** Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 pga. ny registreringsmetode. Endringstall er ikke justert for brudd.

Kommentarer til denne saken