Gå til sidens hovedinnhold

Glade bier på grønne tak i Hønefoss | Tove Mette Pedersen, Helge Stiksrud og Mantas Karveckis

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Grønne tak er helt eller delvis dekket med vegetasjon, og har kvaliteter som flere bør få øynene opp for. Grønne tak i byområder kan redusere problemer med overflatevann i gatene, men er også viktige for å skape et større biologisk mangfold i byene.

Forskning og erfaring viser at grønne tak kan holde igjen nedbør, og forsinke avrenning fra takene. Grønne tak kan være et godt tiltak for å håndtere overvann lokalt, og redusere belastningen på det lokale ledningsnettet.

I Norge har vi mest erfaring med bruk av sedummatter på takene. Dette er robuste vegetasjonsmatter med arter fra bergknappfamilien, og som tåler vind, nedbør og tørke. Men det finnes andre løsninger som kan være gode alternativer i byområdet vårt.

Tove Mette Pedersen

Styremedlem og 5. listekandidat for Ringerike Venstre

Følg på: Facebook

 

Livsgrunnlag for pollinerende insekter

De grønne takene er dessuten viktige leveområder for humler, bier og andre insekter, og legger til rette for at livsviktig pollinering kan skje. Flere forskere understreker at pollinerende insekter har mye av æren for at vi faktisk har mat på bordet!

Produksjon av nyttevekster på tak og fasader kan gjøre menyen vår rikere, og er samtidig kortreist mat. Urbant landbruk vitner om en framtidsrettet og innovativ holdning til byutvikling, og framtidsbyen Hønefoss bør også vite å utnytte de spennende og viktige mulighetene som ligger i dette.

Lære av andre kommuner

Oslo kommune satser på grønne tak og fasader, noe bydelen Sagene er et godt eksempel på. Sagene samfunnshus åpnet i 2018 en takhage til glede for liten og stor. Takhagen er en grønn, sosial arena hvor alle som ønsker det kan nyte omgivelsene samt lære om urbant landbruk.

Vi mener at Hønefoss bør følge etter, og se til kommuner som har kommet lenger enn oss når det gjelder byøkologi og grønn byutvikling. For det handler også om folks helse og trivsel.

Viktig folkehelsearbeid

Forskere peker på sammenhengen mellom grøntområder og hvordan vi har det mentalt og fysisk, og presiserer at kommunene har ansvaret for folkehelsearbeidet. Men også andre offentlige instanser, næringsliv, private aktører og organisasjoner spiller viktige roller i dette.

Derfor er det viktig at byplanleggere, politikere og investorer i Hønefoss søker kunnskap om hvilke grønne valg og løsninger som gir det beste livsgrunnlaget i byen, for alle skapninger som oppholder seg der. Vi håper dere gjør nettopp dette!
 

Kilder:

www.miljodirektoratet.no

www.forskning.no

www.oslo.kommune.no

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.