Eidsvoll Ullensaker blad: Jordbærsesongen blir dobbelt så lang etter nye initiativ og samarbeid mellom produsenter og handel. Allerede inneværende år er planen å produsere 40 prosent mer norsk jordbær enn året før. Det gir et tilbud av norsk jordbær til forbrukerne rekordlenge. Det framkommer i en pressemelding.

Ved å ta i bruk tunneler og nye moderne dyrkningssystemer vil noen av Gartnerhallens jordbærprodusenter øke produksjonen betydelig og utvide jordbærsesongen fra to til fire måneder. Årets jordbærsesong vil starte i slutten av mai og vare til midten av september, ifølge meldingen.

– Tilbake i verdensklasse

Flere initiativer ble igangsatt etter at NorgesGruppen høsten 2021 satt seg mål om å øke salg av norsk jordbær med 50 prosent i løpet av 2025, heter det.

– Vi ønsker å få norsk jordbær tilbake i verdensklasse og øke salget med 50 prosent, uttalte konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen i høst.

NorgesGruppen inviterte Gartnerhallen, BAMA og produsenter inn i et prosjekt for å styre mot dette målet.

– Jeg opplever at initiativet som ble igangsatt for å øke omsetningen av norsk jordbær er veldig bra og viktig for oss som produsenter, sier Bjørn Ekeberg fra Ekeberg Myhrene AS. Ved å investere i tuneller og moderne dyrkningssystemer kan vi sikre en større og mer stabil produksjon, sier Ekeberg videre i meldingen.

– Vi håper å selge cirka 2 300 tonn norsk jordbær i sommer, sier Hollevik, som roser produsentene for rask omstilling og godt samarbeid i prosjektet. Sammen med Gartnerhallen og BAMA ønsker NorgesGruppen å gjøre et skikkelig løft som vil merkes for kundene.

Tar flere grep

Norsk jordbærproduksjon har de siste årene hatt krevende rammevilkår, og det har blitt færre jordbærprodusenter. Dette ønsket NorgesGruppen å gjøre noe med. Målet er å bevare smaken som gjør norske jordbær til jordbær i verdensklasse. 

Prosjektgruppen vurderer en rekke tiltak for å øke både produksjon og salg av norsk jordbær. Investering i tunellproduksjon bidrar til å nå målsetningen om 50 prosent økning. I tillegg er det et behov for å gi produsentene større forutsigbarhet, eksempelvis på pris. Videre fokuseres det nå på færre sorter for å heve kvalitet og tilgjengelighet.

Samlet vil tiltakene bidra til at norsk jordbær blir tilgjengelig over en større del av året. For å nå ønsket målsetting om 50 prosent økning jobber prosjektgruppen for å øke produksjonen i høysesong. På denne måten mener NorgesGruppen at det er mulig å erstatte import i begge ender av hovedsesong – i mai, juni og august, september, står det i meldingen.