For oss som er optimister på vegne av regionen vår, ser det ved første øyekast ut for å være nedslående at omkring halvparten av innbyggerne som er midt i arbeidslivet vurderer å flytte bort.

Hva sier det om regionen?

Undersøkelsen tallene er hentet fra, som ble tatt opp tidligere i år via ringblad.no, har 835 besvarelser. Selv om den metodisk ikke fyller alle krav til representativitet, gir den et bilde. Og resultatene overrasker ikke Steinar Aasnæss ved Universitetet i Sørøst-Norge, mannen som har jobbet med Vekstbarometeret for regionen.

Han beroliger, og mener det neppe er grunn til å si at regionen vår er et dårlig sted å bo og leve. Heldigvis.

At en del vurderer å flytte ut er naturlig. Høy utskiftning kan til og med være positivt. Han peker derimot på utfordringen med at innflyttingen er lav.

Folk flytter først og fremst som følge av endrede jobb- og familieforhold. Akkurat nå har vi for få nye og lokale arbeidsplasser å tilby.

Dette underbygger at framtidig vekst avhenger av vår evne til å generere flere lokale arbeidsplasser. Dette går rett inn i regionens næringspolitiske strategi, som er til behandling nå. Hva kan kommunene sammen gjøre for å stimulere vekst i næringslivet?

LES OGSÅ:

Dersom våre tre kommuner, og Hole og Ringerike spesielt, skal nå sine ambisjoner om befolkningsvekst og inntektsvekst, haster det med å gjøre næringsstrategi om til faktisk vekst i arbeidsplasser.

Det må gires betydelig om, og ressursene som kommunene setter inn i arbeidet må matche ambisjonene og behovene.

Et klart flertall, sju av ti ringerikinger, mener det er riktig å jobbe for vekst. Det er et viktig signal til både politikere og næringsliv om å gi gass.

At én av seks tror vekst er feil medisin må tolkes som at vi har viktige kvaliteter som må tas vare på. Også det er det rom for i vår store region, men det må ikke stå i veien for den veksten flertallet ønsker og tror på.

Andre tall i undersøkelsen viser at vi fortsatt har et stykke å gå knyttet til å skape bevissthet om unike lokale fortrinn, men når det gjelder vekst er det viktigste å prioritere nye lokale arbeidsplasser.

Det vil være det viktigste elementet i arbeidet med å få flere til å flytte hit, skape verdier, og betale sin skatt her.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.