Arbeiderpartiet er ennå tause om samarbeid til høsten etter valget. Vi mener at dette er uredelig i en kommune hvor man har lav valgdeltakelse, hvor mange føler avmakt og at deres stemme ikke har noe å si. Det er en enorm forskjell på om Ap velger rødgrønt eller fortsatt lyseblått styre i Ringerike etter valget.

Der høyresiden vil drive kommunens tjenester etter butikk-prinsipper og konkurranseutsetting, ønsker SV å satse på velferd. Vi ser at å investere i skole, helse og kultur er enormt viktig for samfunnet.

Situasjonen i Ringerike kommunes er slik at man kan ikke bare kaste rundt seg med penger, derfor vil vi sette gode velferdstjenester øverst på prioriteringsliste når vi skal lage budsjett. Hvorfor?

Vi må forebygge frafall

Dropouts, frafall og arbeidsløshet koster samfunnet enormt mye. Vi vil skape en skole som ser hver enkelt elev og som får aktivisert så de kommer seg ut i arbeid så fort som mulig. Arbeidsløshet koster samfunnet dyrt, derfor er det å investere i skole en viktig langsiktig investering.

Sykefravær er også dyrt, men løses ikke av at folk tvinges i arbeid eller mister penger. I andre kommuner hvor man har satset på hele, faste stillinger samt økt grunnbemanning, har sykefraværet gått ned samtidig som tjenestene til innbyggerne og arbeidsvilkårene til de ansatte har blitt bedre.

Økt grunnbemanning og hele faste stillinger gir pleieren tid til pasienten og læreren tid til hver enkelt elev. Hvis vi i tillegg gir de ansatte tillit til å bruke sitt faglige skjønn og mindre på rapportering og byråkratisering vil tjenestene til innbyggerne bedres ytterligere. Vi i SV tror på at tillit avler tillit.

Vi hører at høyresiden rasler med sablene og ønsker å privatisere tjenester som i dag er drevet av Ringerike kommune. Det ønsker ikke SV, men ønsker heller å ta ansvar for å gjøre de kommunale tjenestene enda bedre enn de er i dag både for innbyggerne og de ansatte. Arbeiderpartiet har uttalt at de heller ikke ønsker en privatisering og SV vil da i et samarbeid være en garantist for at dette ikke skjer.

Erlend Kåsereff og Kenneth Bekkemoen

2.kandidat og Leder i Ringerike SV

 

Kultur for alle

Vi i Ringerike SV ønsker å være en tydelig stemme i kulturpolitikken. Det er viktig at alle skal få muligheten til for eksempel å lære seg et instrument eller delta på dramaaktiviteter. Dette vet vi fra forskning at har positiv effekt på læring generelt og livsmestring. Vi ønsker også å øke antall kulturskoleplasser i kommunen for å gi flere muligheten til å gå på kulturskolen.

Å investere i velferd koster, men prisen for å la være er enda dyrene. Ringerike kommune sin plassering på Kommunebarometeret er svært oppsiktsvekkende.

En stemme til Ringerike SV blir en garanti for å jobbe for å styrke kommunens tjenester. Vi er nødt til å ta vare på de innbyggerne vi har og ønsker å gi velgerne et annet alternativ ved å gi en stemme til SV.

Vi i Ringerike SV inviterer til rødgrønt samarbeid for stå sammen og styrke de røde og de grønne verdiene over hele kommunen. Vi er derfor tydelige på at våres aktuelle samarbeidspartnere er Ap, Sp, R og MdG.