Mye er sagt og skrevet om skolebygg i Hønefoss. Her kommer et bidrag til: Gamle Ullerål skole er fortsatt en historisk flott bygning i Hønefoss.

Bygningen har i sin tid rommet barneskole, framhaldskole og ungdomskole. Var frem til 2011 ungdomskole, med alternative tilbud for elever i Ringeriks-distriktet.

Lagerplass

Bygningen forfaller med eskalerende hastighet. Den brukes nå bare som lagerplass.

Det er med skam å melde at denne vakre- og ærverdige bygningen står for fall, og ikke blir vedlikeholdt, og satt i stand for aktiviteter.

Den gamle skolen er etter min vurdering godt egnet til forskjellige formål, som for eksempel kulturelle- og kunst-aktiviteter.

Det kunne blitt et fantastisk kulturhus, med blant annet atelierer og kursrom for flere aktiviteter.

Kommunen har forsømt seg

Det er etter min erfaring Ringerike kommune som fortsatt er eier, og som beviselig har forsømt seg i mange år.

Håper nå at ansvarlige i kommunen snarest tar grep!