Fylte ut meldekort feil – fikk 90.000 kroner for mye

I en periode på ti måneder oppga ringerikingen å ha jobbet mindre enn han egentlig hadde. Men det ble oppdaget.