Når ordførerne nå har kilder på at regjeringen vurderer skrinlegging eller utsettelse på ubestemt tid gjør det oss sterkt bekymret. Statsråden må raskt avklare i offentligheten om dette medfører riktighet. Det er uakseptabelt med mer tåkeprat.

I fjorårets valgkamp kalte stortingspresident Gharankani Ap for «garantisten» for rask gjennomføring av Ringeriksbanen og E16. Etter valget har vi sett lite til Gharankani, og enda mindre til Arbeiderpartiets samferdselsminister.

LES OGSÅ: Åpent brev om Ringeriksbanen til samferdselsministeren

Gjentatte møter

Både vi som næringsorganisasjon og politikere langs hele strekningen har hatt gjentatte møter med politisk ledelse i departementet. Ut fra disse møtene har det ikke kommet noe som helst konkret, kun tåkeprat.

Det vi nå kan slå fast er følgende; «garantisten» for rask utbygging har ikke lagt to pinner i kors for Ringeriksbanen siden de tiltrådte i regjering, stikk i strid med sine egne lovnader. 2,5 mrd er benyttet på planlegging, prosjektet er klart og det gjenstår å utarbeid en utbyggingsavtale med Nye Veier AS. Dette ba de departementet om i mars – etter det har det ikke skjedd noe som helst.

Slik vi vurderer det står det ikke bare stille, det virker å være en bevisst politikk fra sittende regjering å trenere et prosjekt med nærmest unison tilslutning i Stortinget.

Dette prosjektet ville vært blant de beste

Det er også en forunderlig praksis at departementet spesifikt ber sine etater om IKKE å ta med Ringeriksbanen/E16 i sine prioriteringer av prosjekter. Pengene kommer jo fra samme sted.

Det vi vet, er at dette prosjektet ville vært blant de beste på alle kriterier det måles på. Det kan virke som om departementet bevisst unngår å synliggjøre dette.

Les også

Åpent brev om Ringeriksbanen til samferdselsministeren

Fra regjeringspartner Senterpartiet, som også var klare i valgkampen, er det lite eller ingenting å høre. Leder av samferdselskomiteen Erling Sande holdt innlegg på Forum Nye Bergensbanens fagdag i juni. Han nevnte ikke Ringeriksbanen med ett ord.

Nå benyttes en krevende internasjonal situasjon og energikrise som argument for å stoppe utbyggingsprosjekter. Vårt prosjekt vil ikke koste mye de nærmeste to årene, det er forberedende arbeider og klargjøring, samt innhenting av anbud. Byggetiden er 8-10 år totalt.

Klargjøring av byggestart

Det vi nå må få på plass er klargjøringen for byggestart, ikke nye runder og ny nasjonal transportplan. Ender vi der, er det ikke noe igjen av tilliten til regjeringspartiene. Det regner vi med de vil merke godt ved de neste valgene.

Vi har stor forståelse for ordførere som nå skal inn i en valgkamp med et bakteppe om at deres eget parti svikter på den viktigste saken.

Nå er det nok. Det må være et tydelig krav at fremdriften skal holdes oppe, utbyggingsavtale utarbeides snarest og gjøres klar for endelig beslutning i Stortinget i 2023. Det er det eneste akseptable alternativet.

Les også

Prosessen må ikke få spore av nå

Vi forventer at statsråden er tydelig på at det skal settes fart på arbeidet med Bergensbanens forkortelse.

Det er riktig for by og stedsutvikling, viktig for klima og miljø, viktig for turistnæringen og viktig for hele næringslivet fra Oslo til Bergen. Hvis ikke regjeringen selv klarer dette, må vi forvente at Stortingsflertallet rydder opp. Det burde de slippe.