Nå kjenner jeg at min tålmodighet ovenfor Frp, med sine utsagn mot mine medmennesker, har kommet til et punkt som trenger motsvar.

I Ringerikes Blad lørdag 16. februar, klarer nok en gang en frp’er å vise at menneskesynet i dette partiet, er langt under lavmål. Her kommer en formann for et politisk parti med regnestykker som nok en gang vitner om hvor Frp har sin ideologi fra.

På en finurlig måte er innvandrere prissatt som et stort tapsprosjekt for «de gode nordmenn». De betegnes som en forferdelig byrde, og det virker som samfunnet snart vil kollapse på grunn av en enkelt gruppe. «Disse menneskene» kan absolutt ikke komme her å snylte på «herrefolket».

For meg minner dette om en kampanje for å skape frykt og hat mot en gruppe mennesker, for deretter slå politisk mynt på den samme sak, med å ønske alle langt pokker i vold vekk fra «den rene rases verden».

Men dette er ikke nytt, og det er dessverre bare begynnelsen på hva som kan bli et terrorvelde fra noen stakkarslige «rene» mennesker. For historien viser at blir de kvitt «en byrde», finner de nye de kan tråkke ned og skape om til fiender.

Og hvem vil Frp mene er en byrde for samfunnet i neste runde?

Er det de funksjonshemmede? Er det de eldre, som ikke bidrar mer til samfunnet og bare suger av statskassa? Er det alle de syke, de kreftrammede som bare er en byrde i samfunnet? Er det alle innsatte, som har kost og losji på den norske stats regning? Er det alle narkomane, psykisk syke, selvskadere, som koster millioner å hjelpe? Er det alle på trygd, som ikke gjør et arbeidsslag?

Med alle disse og flere til ute av veien, ville «det perfekte samfunn» kunne gi gull og glitter til «de utvalgte».

Og hvis man hadde blitt kvitt alle kommunister, sosialister og andre som er villige til å dele «gullkalven» på en uhyrlig broderlig måte, så kunne «det rene folk» levd alle sine lykkelige dager. Kanskje med en Trump mur ut mot det vemmelige utlandet som siste skanse mot alle parasittene man endelig var kvitt.

For dem som ikke har skjønt at dette er skrevet med et sting av ironi, med sannheten som vitnesbyrd, blir herved gjort oppmerksom på dette nå.

Kjære folk, våkne opp» Se hva «fryktpolitikerne» gjør med samfunnet vårt! De skaper frykt og hat mot medmennesker, og legger skylden på «samfunnets forfall» på en gruppe mennesker. Mens de samtidig driver en politikk som raserer fagbevegelsen, som har bidratt til å kjempe fram alle våre velferdsgoder vi tar for gitt.

De påstår at en viss gruppe mennesker snylter på staten, mens de setter ned bostøtten til de som trenger det mest, kutter i ledighetstrygden til de som ikke får seg arbeid. De roper høyt om reduserte skatter og avgifter, mens bomringen blir trangere, skattelettelsen som ble lovet alle, bare falt på dem som var rikest, igjen.

Nei, folk – stå opp for deres medmennesker. Ikke la slike politiske uhyrligheter få fotfeste i Norge igjen. Stå opp for din neste. Ikke la slike ytringer, slik lavmål politikk, styre en stolt nasjon som ønsker å være i front av velferd og frihet for alle.

Ta det riktige valget, la kjærligheten vokse iblant oss, slik at vi kan gi hverandre en god hverdag der alle er like mye verd. Smil til verden, kjære frp’ere, den vil garantert smile tilbake.

LES OGSÅ: Ingen pause i migrasjonen til Ringerike | Tor Bøhn 

LES OGSÅ: Tor Bøhn (Frp): – Nei til å ta imot flyktninger i 2019