Gå til sidens hovedinnhold

Friluftsliv, trivsel og folkehelse | Mary Blikken Gravdahl

– Kommunen vil stå seg på å tenke folkehelse og trivsel.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til Geir Dahls innlegg, og støtter fullt ut tanken om sikring av gjenværende trenings- og rekreasjons-arealer på Eggemoen.

Men det vi ser, også her oppe, det er en del av «utviklingen», at sentrumsnære moer bygges ned. Som kommunen via sin næringsvirksomhet har lagt opp til/legger opp til. Som har blitt mer synlig, og har akselerert de siste 20–25 år. Som nok også traverne rundt om på distriktets moer, som O- løpere, 0- løpere og andre, undertegnede inkludert, har erfart.

LES OGSÅ: Forsvinner Eggemoen som rekreasjonsområde? | Geir Dahl

På tide

Så derfor, på tide nå, og desto viktigere, at kommunen tar konsekvensen av det, setter inn ressurser for å redde stumpene. «Stumpene» som burde utgjøre del av knapphetsgodene som kan trekke nye innbyggere til regionen.

Og «knapphetsgodene» for unge nyinnflyttere vil ikke minst bestå i tilgang til og nærhet til natur, ikke leiligheter i pregløse betongkolosser, kronet med 14 etasjes høyhus. Vil neppe trekke ungdom eller småbarn-familier til sentrum.

«Ja takk, begge deler», både urbant og ruralt for dagens og kommende generasjoner, med digitale verktøy i flytteskreppa. For disse vil gjenværende sentrumsnære frilufts- og treningsområder være et must.

Helse i hver dråpe

Og som kjent, «Helse i hver dråpe» ... Jfr kommunens folkehelsemelding fra 2012. Og områdene ligger der fortsatt.

Tross pågående sand- grusuttak i sørenden, er Kilemoen, midtre og nordøstlige område, fortsatt et populært rekreasjons- og treningsområde. Og relativt sentrumsnært, i en radius på ca. 3 km fra sentrum. Med (el) sykkel, ev. (el) bil. Gjenværende, men mer begrenset areal, på Eggemoen.

Også Børdalsmoen og Hovsmarka er aktuelle frilufts- og treningsområder, enn så lenge. For store deler av Børdalsmoen er planlagt for bolig- og næringsformål.

Så ja, kommunen vil stå seg på å tenke folkehelse og trivsel. Som sammen med miljøregnskap må ligge i bunn i byutviklingsplanen, i samfunns- så vel som på arealdel.

Kommentarer til denne saken