Det må ha vært på 1950-tallet at jeg på Folkeskolen hørte om Manhattan som i sin tid ble solgt av indianerne til den hvite mann for en neve fargerike glassperler, framlagt som diamanter.

Fra Norge kan vi trekke en parallell til Eikesdalen som Mardalsfossen faller ned i. Da de store vannkraftverdiene der ble kjent, strømmet spekulantene til og innledet forhandlinger med de innfødte om kjøp av grunneiernes fallrettigheter. Og hvis handelen gikk i orden, ble Eikesdølene lovet elektrisk gatebelysning og trikk. Senere lot det seg ikke gjøre å skjule hvem som satt igjen med svarteper.

LES OGSÅ: Ringeriksbanen blir forsinket: – Men noen arbeider kan starte opp neste år, mener Morten

Åtet er rikdom til vekst

I Norge opererer Bane NOR med Ringeriksbanen. Åtet er rikdom og vekst. En som venter, er Arbeiderpartiets Sverre Myrli. I Ringerikes Blad spør han Monica Mæland om når reguleringsplanen for Ringeriksbanen blir vedtatt. Myrli må trolig vente lenge.

Samme dag uttaler samferdselsminister Jon Georg Dale seg til Aftenposten: – «men når kostnadene for delar av Østfoldbanen auker frå 20 til om lag 60 milliarder kroner, må vi sjå på kva for justeringer vi kan gjøre for å få kontroll på prosjektet før bygging starter. For prioriterte prosjekt i dei to siste nasjonale transportplanene har kostnadsauken frå tidleg planfase til investeringsløyving vore på 40 prosent for veg og 30 prosent for bane. Slik kan vi ikkje ha det. Vi må bli betre til å planlegge».

I Dale har vi fått en samferdselsminister med en ganske annen tilnærming til kostnader ved store samferdselsarbeider enn sin forgjenger, som var mye av en drømmer.

60 milliarder

Av Bane NORs tall fra Follobanen, som er det beste sammenligningsgrunnlag vi har, kan vi trygt legge til grunn en kilometerpris på minst 1,5 mrd. kr. For 40 km. Ringeriksbane må vi da betale 60 mrd. kr.

Dette tallet tror selv ikke Bane NOR på og har derfor lagt inn en uforutsettpost på 40 prosent. Hvis vi som Dale er litt mer beskjedne og bruker erfaringstallet 30 prosent, lander vi på nesten 80 mrd. kr.

Når vi dertil må regne inn utgiftene med ny E16, blir totalkostnadene for det såkalte «Fellesprosjektet» hinsides enhver mulighet for realisering. Selv ikke Ringeriksbanen alene ligger innen rekkevidde. «Prisene blir helt uhåndterlige», som Dale sa det.

Lokale partihøvdinger og andre som måtte ha glede av å holde ved like en illusjon, burde i stedet piske på Bane NOR med hensyn til framdriften av ny E16. Der er fortsatt mye å gjøre, og mer blir det når banen faller fra og ny veitrase må planlegges.

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ: Takk, Kåre Bech | Rolf Novsett

LES OGSÅ: Arve fant 100 år gammel Ringeriksbane-plan: – Skummelt å tenke på hvor mye penger som er brukt