Gå til sidens hovedinnhold

Forviklingar, uvisshet og stabilitet etter valget | Jan Erik Gjerdbakken

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vi så langt kan lese om bestrebelsene på finne en akseptabel styringsløsning i Ringerike, gir assosiasjoner til en gammel humorserie på TV ved navn «Forviklingar».

Vi skal naturligvis ikke blande oss bort i hvilke samarbeidskonstellasjoner som fremforhandles eller hvem som samarbeider med hvem i Ringerikspolitikken.

Det våre medlemmer som næringsaktører er opptatt av er det samme nå som vi ofte ellers uttrykker i relativt klare ordelag, nemlig stabilitet og forutsigbarhet. Hvilket betyr: - NEI til omkamper.

- Opplevelsen av uforutsigbarhet stopper investeringene og dermed veksten og utviklingen

Om vi forstår situasjonen rett, er det pt slik at det ikke finnes noen avtale mellom partier som kan utgjøre et styringsdyktig flertall.

Uten å gi uttrykk for noen mening om det enkelte parti som har samarbeidet og utgjort et flertall gjennom de siste 12 årene, har denne 12-årsperioden vært preget av politisk stabilitet og relativt stor grad av forutsigbarhet.

Noen vil kanskje mene at vi har mistet noe av den politiske dynamikken ved en så lang periode med flertallsstyre. Det er sikkert mulig å hevde det med en viss rett, men vi tror gevinsten ved stabilitet og forutsigbarhet oppveier det eventuelle fraværet av dynamikk som måtte oppleves.

Det er vårt sterke håp at det lar seg komponere en styringsdyktig flertallskonstellasjon. Et styresett med såkalt «sak til sak» styring, er i sin natur en lite forutsigelig styringsform med risiko for lite forutsigelig politikk.

Hole kommune

Etter hva vi har forstått er det et valgteknisk samarbeid som er inngått i Hole. Uten et avtalt forpliktende politisk samarbeid, har Hole intet styringsdyktig flertall og må finne flertall på kryss og tvers fra sak til sak. Det er dette som gjør Hole til en større uvisshet nå enn hva som har vært vanlig.

Det må vi få lov til å innrømme, etterlater seg en usikkerhet om hva vi kan forvente oss i Hole- politikken fremover.

Intet skulle imidlertid glede oss mer enn om vår usikkerhet skulle vise seg å være høyst uberettiget.

Jevnaker kommune

Jevnaker er den av de tre kommunene som, slik vi ser det, fremstår med størst grad av kontinuitet og dermed stabilitet. Med det mener vi at styringsgrunnlaget slik det har vært de fire siste år, er forsterket ytterligere.

Det kan med andre ord holdes en stø kurs videre i Jevnaker, uten den helt store spenningen og uroen for hva de der kommer til å finne på.

Kommentarer til denne saken