Fortvilte foreldre til elever som ble mobbet: – Barna påføres uopprettelige skader

– Hvor lang tid skal det ta før Tyristrand skole klarer å hanskes med mobbeproblemet, spør to foreldre på Tyristrand.