Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt trygt å bade i Steinsfjorden

Badevannsprøver i Steinsfjorden viser at forekomsten av gullalger har avtatt.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tar jevnlige badevannsprøver flere steder i Steinsfjorden. Innimellom blomstrer algeforekomsten opp, men nå er det fine forhold for bading.

NIVA har analysert vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 27. juli.

Det var relativt lite cyanobakterier i prøvene fra Steinsfjorden og det ble ikke påvist microcystin i noen av prøvene.

Det var også veldig lite gullalger av typen Uroglenopsis americana i prøvene fra badeplassene. Denne algen ble påvist i store mengder ved prøvetaking i Steinsfjorden i midten av juni, opplyser NIVA.

Prøvene nå er tatt inne ved land og er ikke representative for forholdene ute i de dypere områdene av innsjøen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.